Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Tenoretic 50/12,5mg Film Tablet Kısa Ürün Bilgisi

Kalp Damar Sistemi » Beta Bloke Edici Ajanlar » Beta Blokerler ve Thiazidler » Beta bloke edici ajanlar, seçici ve tiazidler » Atenolol

KULLANMA TALİMATI TENORETIC 100 mg/25 mg film tablet Ağız yoluyla uygulanır.

• Etkin maddeler:

Her bir film kaplı tablet 100 mg atenolol ve 25 mg klortalidon içerir.

• Yardımcı maddeler:

Ağır magnezyum karbonat, mısır nişastası, sodyum laurilsülfat, jelatin, magnezyum stearat, metilhidroksipropilselüloz, gliserol, titanyum dioksit.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1. TENORETIC nedir ve ne için kullanılır?


2. TENORETIC'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. TENORETIC nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. TenoretIc' in saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. TENORETIC nedir ve ne için kullanılır ?

TENORETIC yüksek kan basıncını (hipertansiyon) tedavi etmek için kullanılır. Bileşiminde iki fa

rklı

ilaç bulunur: atenolol ve klortalidon. Bu ilaçlar, kan basıncınızı düşürmek için birlikte çalışır.
• Atenolol “beta blokerler” denilen bir ilaç grubuna aittir. Kalbinizin daha yavaş ve daha az güçle atmasını sağlayarak çalışır.
• Klortalidon “diüretikler” denilen bir ilaç grubuna aittir. Böbreklerinizin ürettiği idrar miktarını artırarak çalışır.
TENORETIC 100 mg/25 mg, yuvarlak, bir yüzü çentikli beyaz film kaplı tabletlerdir. 28 Tablet içeren blister ambalajlarda bulunur.

2. TENORETIC kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

TENORETIC aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:
• TENORETIC 100 mg/25 mg, atenolol veya klortalidona alerjiniz (hipersensitivite) varsa,
• İlacınızın formülünde bulunan diğer bileşenlerden birine karşı alerjiniz varsa (bkz. yardımcı maddeler),
• Aşağıdaki kalp problemlerinden herhangi birini daha önce yaşadıysanız:
- Kontrol altında olmayan kalp yetmezliği (bu durum genellikle sizi soluk soluğa bırakır ve ayak bileklerinizin şişmesine neden olur)
- İkinci veya üçüncü derece kalp bloğu (kalp pili ile tedavi edilebilecek bir durumdur)
- Çok yavaş veya çok düzensiz kalp atışı, çok düşük kan basıncı veya çok bozuk kan dolaşımı
• Böbreklerinizle ilgili probleminiz varsa,
• Tedavi edilmemiş feokromositoma adı verilen tümör (Bu genellikle böbreğinizin yanındadır ve yüksek kan basıncına neden olabilir),
• Size kanınızda normal seviyeden daha yüksek asit olduğu (metabolik asidoz) söylendiyse,
• Yakın zamanlarda yemek yemediyseniz,
• Hamileyseniz, hamile kalmaya çalışıyorsanız veya emziriyorsanız,
TENORETIC kullanmayınız.
Yukarıda bahsedilenlerden herhangi biri sizin için geçerliyse TENORETIC 100 mg/ 25 mg'ı kullanmayınız. Eğer emin değilseniz, TENORETIC 100 mg/ 25 mg kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

TENORETİC'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:

•Astım, hırıltılı solunum veya diğer bir benzeri solunum probleminiz varsa veya alerjik reaksiyon gösteriyorsanız (örneğin böcek ısırmasına karşı). Eğer daha önce herhangi bir zamanda astımınız veya hırıltılı solunumunuz olduysa, ilacı reçeteleyen doktorunuza bu belirtileri danışmadan bu ilacı almayınız.

Böbreklerinizle ilgili probleminiz varsa,
Prinzmetal anjina denilen bir çeşit göğüs ağrınız (anjina) varsa,
Kan dolaşımınız bozuksa veya kontrol altına alınmış kalp yetmezliğiniz varsa,
Birinci derece kalp bloğunuz varsa,
Şeker hastalığınız varsa. İlacınız düşük kan şekerinize karşı oluşan cevabı değiştirebilir. Kalbinizin daha hızlı attığını hissedebilirsiniz.
Tirotoksikoz denilen tiroid bezinin aşırı aktif olmasının neden olduğu bir durumunuz varsa. İlacınız tirotoksikoz belirtilerini maskeleyebilir.
Yukarıda bahsedilenlerden herhangi birinin sizin için geçerli olup olmadığından emin değilseniz, TENORETIC kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

TENORETIC'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

TENORETIC'in yiyecek ve içecek ile kullanılması konusunda bilgi yoktur.

Hamilelik

hacı kullanmadan önce doktorunuza v^^ya eczacınıza danışınız.


Hamileyseniz veya hamile kalmaya çalışıyorsanız TENORETIC kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

hacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız

Emziriyorsanız TENORETIC kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

• Bu ilacın araç, alet veya makine kullanmanızı etkilemesi beklenmez. Ancak, bu aktiviteleri denemeden önce bekleyip ilacınızın sizi nasıl etkilediğini görmenizi öneririz.
• Eğer bu ilacı kullanırken sersemleme veya yorgunluk hissediyorsanız, doktorunuza danışınız.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

TENORETIC, diğer bazı ilaçların çalışma şeklini etkileyebilir ve bazı ilaçlar da TENORETIC üzerine etki edebilir.
Özellikle aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz:
• Klonidin (yüksek kan basıncı veya migren için kullanılır.). Eğer klonidin ve TENORETIC'i birlikte kullanıyorsanız, doktorunuz size söylemedikçe klonidin kullanmayı bırakmayınız. Eğer klonidin kullanmayı bırakmanız gerekiyorsa, doktorunuz bunu nasıl yapmanız gerektiği konusunda gereken bilgileri verecektir.
• Verapamil, diltiazem ve nifedipin (yüksek kan basıncı veya göğüs ağrısı için).
• Dizopiramid veya amiodaron (düzensiz kalp atışı için).
• Digoksin (kalp problemleri için).
• Adrenalin (epinefrin) (kalbi uyaran bir ilaç).
• İbuprofen veya indometazin (ağrı veya iltihaplanma için).
• İnsulin veya şeker hastalığı için ağızdan alınan ilaçlar.
• Lityum (bazı ruhsal bozukluklar için).
• Burun veya sinüs tıkanıklığını tedavi etmek için kullanılan ilaçlar veya diğer soğuk algınlığı preparatları (eczaneden reçetesiz alabilecekleriniz dahil).

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


Ameliyatlar

Eğer ameliyat olmak üzere hastaneye gidecek olursanız, anestezi uzmanına veya doktorunuza TENORETIC kullandığınızı söyleyiniz. Çünkü TENORETIC kullanırken bazı anestezikler verildiğinde kan basıncınız düşebilir (hipotansiyon).

3. TENORETIC nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

TENORETIC her zaman doktorunuzun size tarif ettiği şekilde kullanınız. Eğer nasıl kullanacağınızdan emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
• Doktorunuz günde kaç tablet ve ne zaman alacağınız konusunda size bilgi verecektir. Doktorunuzun size söylediklerini hatırlamak için kutu üzerindeki etiketi okuyunuz.

Uygulama yolu ve metodu :

• TENORETIC tabletinizi bir bardak su ile yutunuz.

Yetişkinler

Yetişkinler için normal doz günde bir tablettir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanım:

Bu ilaç çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Günlük normal doz bir tablettir.

Eğer TENORETIC'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla TENORETIC kullandıysanız:

TENORETIC'ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız derhal bir doktor veya eczacı ile konusunuz veya bir hastaneye gidiniz.


Tabletlerin tanımlanabilmesi için ilaç paketini de yanınıza alınız.

TENORETIC'i kullanmayı unutursanız:

İlacınızı almayı unutursanız, unuttuğunuzu fark eder etmez bu dozu alınız.
Eğer, hatırladığınızda bir sonraki doz saati yakınsa, unuttuğunuz dozu atlayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


TENORETIC ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Doktorunuz tarafından belirtilmedikçe, TENORETIC kullanmayı bırakmayınız. Bazı durumlarda, kademeli olarak kullanmayı bırakmanız gerekebilir. Bu ilaç ile tedavi sonlandıktan sonra ortaya çıkan etkiler konusunda doktorunuzla konuşunuz.
Tüm ilaçlar gibi TENORETIC 100 mg/ 25 mg'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Alerjik reaksiyonlar:

Eğer alerjik reaksiyon ortaya çıkarsa derhal doktorunuza başvurunuz. Belirtiler cildinizde döküntüler veya yüz, dudak, ağız, dil veya boğazınızda şişmeyi içerebilir.

Diğer olası yan etkiler: Yaygın (10 kişiden birinden daha azını etkileyen)

• Soğuk el ve ayaklar.
• Tabletleri alırken kalp atış hızınızın yavaşladığını fark edebilirsiniz. Bu normaldir, ancak endişelenecek olursanız lütfen doktorunuza bildiriniz.
• İshal.
• Kendini hasta hissetme (bulantı).
• Kendini yorgun hissetme.
• Kanınızdaki bazı maddelerin miktarında değişiklikler. Şunlara neden olabilir:
- normalden daha yüksek kan şekeri (glikoz) seviyesi,
- halsizlik, hasta hissetme (kusma) ve kramplara neden olabilen, düşük sodyum seviyesi
- düşük potasyum seviyesi,
- ürik asit miktarında artma.
Bu seviyeleri kontrol etmek için doktorunuz sık sık kan örnekleri alınmasını isteyebilir.

Yaygın olmayan (100 kişiden birinden daha azında görülen)

• Huzursuz uyku.

Seyrek (1000 kişiden birinden daha azında görülen)

• Kalp bloğu (anormal kalp atışı, baş dönmesi, yorgunluk veya baygınlığa neden olabilir).
• Parmaklarda hissizlik ve spazmı takiben sıcaklık artışı ve ağrı (Raynaud hastalığı).
• Baş dönmesi (özellikle ayağa kalkarken).
• Baş ağrısı.
• Kafa karışıklığı.
• Kişilik değişiklikleri (psikozlar) veya halusinasyonlar.
• Ruh hali değişiklikleri.
• Kabuslar.
• Ağız kuruluğu.
• Saçlarda seyrekleşme.
• Göz kuruluğu.
• Deri döküntüsü.
• Ellerin karıncalanması.
• Görme bozuklukları.
• Daha kolay morarma veya ciltte morumsu lekeler.
• Ereksiyon olamama (impotans)
• Sarılık (ciltte veya göz akında sararmaya neden olur).
• Pankreatit (midenin arkasındaki büyük bezin iltihaplanması).
• Akyuvar sayısında azalma.

Çok seyrek (10 000 kişiden birinden daha azını etkileyen)

Kandaki bazı hücrelerde veya diğer kısımlarda değişiklikler. TENORETIC'in kanınızı etkileyip etkilemediğini kontrol etmek için doktorunuz sık sık kan testi yaptırmanızı isteyebilir.

Kötüye gidebilecek durumlar

Eğer şu durumlardan biri sizde varsa, ilacınızı almaya başladığınızda bu durum kötüye gidebilir. Bu 1000 kişide birinden daha azını etkileyen sıklıkta, seyrek olarak meydana gelir:
• Sedef hastalığı (bir deri hastalığı).
• Soluğu kesilmek veya şişmiş ayak bilekleri (kalp yetmezliğiniz varsa).
• Astım veya nefes alma problemleri.
• Dolaşım bozukluğu.
Bu yan etkiler sizi endişelendirmemelidir. Bunlardan hiç birisi sizde görülmeyebilir.

Eğer yan etkilerden herhangi biri kötüleşirse veya bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karsılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz


5. TENORETIC'in saklanması

TENORETIC'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


Tabletleri 25oC'nin altındaki oda sıcaklığında ve orijinal ambalajında saklayınız. Blisterleri karton kutuda saklayınız. Bu ilacınızı ışıktan ve nemden koruyacaktır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız

Blisterdeki ve kartondaki son kullanma tarihinden sonra TENORETIC'i kullanmayınız. Son kullanma tarihi o ayın son gününü ifade etmektedir.

Çevreyi korumak amacıyla kullanmadığınız ilaçları şehir suyuna veya çöpe atmayınız. Bu konuda eczacınıza danışınız.


Ruhsat sahibi:.

AstraZeneca İlaç. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza,
B Blok Kat 3-4, Levent- İstanbul

Üretici:.

Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Tic.
Hadımköy-İSTANBUL

Bu kullanma talimatı 22.02.2011 tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Tenoretic 50/12,5mg Film Tablet

Etken Maddesi: Atenolol,Klortalidon

Atc Kodu: C07BB03

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

  • Tenoretic 50/12,5mg Film Tablet-KÜB
  • Google Reklamları

    Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

    Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
    Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
    Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.