Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Valtrex 500 mg film tablet Kısa Ürün Bilgisi

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Sistemik Antiviral İlaçlar » Virüslere Karşı Direkt Etkili İlaçlar » Nükleozidler ve Nükleotidler » Valasiklovir

KISA URUN BILGISI 1. BEŞERI TIBBI ÜRÜNÜN ADI

VALTREXTM

500 mg film tablet

2. KALITATIF VE KANTİTATIF BILEŞIM ETKIN MADDE:

Valasiklovir 500 mg

Yardımcı maddeler:

Yardımcı maddeler için 6.1'e bakınız.

3. FARMASÖTIK FORM

Film Kaplı Tablet.
Bikonveks, uzun çentiksiz mavi mürekkeple “GX CF1” baskılı beyaz renkli film kaplı tabletler.

4. KLİNIK ÖZELLIKLER

4.1 Terapötik endikasyonlar

VALTREX,

H^-^-pes zoster

(zona) enfeksiyonlarının tedavisinde endikedir. VALTREX, akut ve post herpetik nevralji dahil, zostere bağlı ağrının süresini ve hastalarda görülme oranını azaltarak, ağrının giderilmesini hızlandırır.
VALTREX deri ve mükoz membranların

He^^-pes simplex

enfeksiyonlarının tedavisinde, ilk ve nükseden genital herpes dahil olmak üzere kullanılır.
VALTREX

Herpes labialis

(uçuk) tedavisinde endikedir.
VALTREX, HSV nüksünün ilk belirti ve semptomları görüldüğünde alınırsa lezyon gelişmesini önleyebilir.
VALTREX, deri ve müköz membranların nükseden

Herpes simplex

enfeksiyonlarının önlenmesinde (baskılanmasında), genital herpes dahil endikedir.
VALTREX baskılanma tedavisi olarak alındığında ve daha güvenli seks yaşamı ile birarada olduğunda genital herpes bulaşmasını azaltır.
VALTREX organ nakli sonrası görülen sitomegalovirus (CMV) enfeksiyonunun ve hastalığının profilaksisinde endikedir. VALTREX ile yapılan CMV profilaksisi akut doku rejeksiyonunu (böbrek nakil hastalarında), fırsatçı enfeksiyonları ve diğer

herpes virus

enfeksiyonlarını (HSV; VZV) azaltır.

4.2 Pozoloji ve uygulama şekli Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Herpes Zoster Tedavisi


Yetişkinler:

Herpes zoster enfeksiyonlarının tedavisi :1000mg valasiklovir (2 VALTREX 500 mg tablet), günde 3 kez, 7 gün süre ile alınmalıdır.

Yetişkinler:

500 mg valasiklovir (VALTREX 500 mg tablet) günde 2 kez alınmalıdır. Nükseden enfeksiyonlarda tedaviye 3 ya da 5 gün devam edilmelidir. Daha şiddetli olabilen başlangıç epizodlarında tedavi 5 günden 10 güne kadar uzatılabilir. Tedaviye mümkün olabildiğince erken başlanmalıdır. Herpes simplex'in nüks enfeksiyonlarında tedaviye ideal olarak prodromal sürede veya ilk belirti veya semptomlar görülür görülmez başlanmalıdır.
Alternatif olarak, herpes labialis (uçuk) için, 1 gün süreyle VALTREX 2 g günde iki kez etkili bir tedavidir. İkinci doz, ilk dozdan 12 saat sonra alınabilir (6 saatten önce alınmamalıdır). Bu dozaj rejimini kullanırken, tedavi bir günü geçmemelidir; çünkü tedaviyi uzatmanın ilave klinik fayda sağlamadığı gösterilmiştir. Tedaviye uçuğun en erken semptomlarında (ör. acıma, kaşınma veya yanma) başlanmalıdır.

Herpes Simplex Enfeksiyonlarının Nükslerinin Önlenmesi (Baskılama):


Yetişkinler:

Bağışıklığı yeterli hastalarda, günde bir kez 500 mg VALTREX alınmalıdır.
Çok sık nüks olan hastalarda (Ör: yılda 10 veya daha fazla) bölünmüş dozlar şeklinde günlük 500 mg (250 mg günde 2 kez) VALTREX tedavisi ilave yarar sağlayabilir.
Bağışıklığı yetersiz hastalarda önerilen doz günde 2 kez 500 mg'dır.

Genital Herpes Bulaşmasının Azaltılması:


Yetişkinler:

Yılda 9 veya daha az nüks olan bağışıklığı yeterli heteroseksüel yetişkinlerde, enfekte eş günde bir kez 500mg VALTREX almalıdır. Diğer hasta popülasyonlarında bulaşmanın azalmasıyla ilgili veriler yoktur.

CMV Enfeksiyon ve Hastalığının Profilaksisi:


12 yaştan itibaren adolesan ve yetişkinler:

Organ nakli sonrası mümkün olan en kısa sürede günde dört kere 2 g VALTREX başlanmalıdır. Kreatinin klerensine göre bu doz azaltılmalıdır (aşağıdaki renal bozukluktaki pozolojiye bkz). Tedavi süresi genellikle 90 gün olmakla birlikte yüksek risk grubu hastalarda bu süre uzatılabilir.

Uygulama şekli:

VALTREX Tablet, hekim tarafından tavsiye edildiği şekilde su ile beraber alınmalıdır.
Unutulan dozların yerine başka doz alınmamalı ve tedaviye ertesi gün için planlanan doz alınarak devam edilmelidir.

Özel popülasyonlara iliskin ek bilgiler :

Herpes Zoster Tedavisi


Çocuklar:

Herpes zoster tedavisinde VALTREX'in çocuklarda etkinlik ve güvenliliği değerlendirilmemiştir.

Yaşlılar:

Yaşlılarda böbrek yetersizliği olasılığı göz önüne alınmalı ve dozaj buna göre ayarlanmalıdır (Aşağıdaki böbrek yetmezliğine bakınız). Yeterli hidrasyon sağlanmalıdır.

Böbrek yetmezliği:

Böbrek işlevi yetersiz hastalara valasiklovir verilirken dikkatli olmalıdır. Yeterli hidrasyon sağlanmalıdır. Dozaj aşağıdaki Tablo 1'deki gibi azaltılmalıdır.

Tablo 1 Böbrek bozukluğu olan hastalarda dozaj

Endikasyonlar

Normal doz rejimi (Kreatinin klerensi 50 ve daha büyük)

Kreatinin klerensi (ml/dakika)

30 - 49

10 - 29

< 10

Herpes zoster
8 saatte bir 1 g
12 saatte bir 1 g
24 saatte bir 1 g
24 saatte bir 500 mg
Genital herpes Başlangıç tedavisi
12 saatte bir 1 g
Doz azaltılmaz
24 saatte bir 1 g
24 saatte bir 500 mg
Genital herpes
Tekrarlayan
nöbetler
12 saatte bir 500 mg
Doz azaltılmaz
24 saatte bir 500 mg
24 saatte bir 500 mg
Genital herpes Baskılama tedavisi
24 saatte bir 1 g
Doz azaltılmaz
24 saatte bir 500 mg
24 saatte bir 500 mg
24 saatte bir 500 mg
Doz azaltılmaz
48 saatte bir 500 mg
48 saatte bir 500 mg
Genital herpes HIV ile enfekte hastalarda baskılama tedavisi
12 saatte bir 500 mg
Doz azaltılmaz
24 saatte bir 500 mg
24 saatte bir 500 mg
Herpes labialis Tedavi 1 günü aşmamalıdır
12 saat arayla alınan 2 g'lık 2 doz
12 saat arayla alınan 1 g'lık 2 doz
12 saat arayla alınan 500 mg'lık 2 doz
500 mg'lik tek doz
Hemodiyalizdeki hastalarda, kreatinin klerensi dakikada 15 ml'nin altında olan hastalara önerilen doz kullanılmalıdır. Bu doz hemodiyaliz sonrası uygulanmalıdır.

Karaciğer yetmezliği:

Hafif veya orta şiddette sirozlu (hepatik fonksiyonu işlevsel olan) hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir. İlerlemiş sirozlu hastalarda (hepatik fonksiyon bozukluğu ve portal-sistemik şant belirtileri olan) elde edilen farmakokinetik veriler doz ayarlanması ihtiyacını belirtmemiştir; fakat klinik deneyim sınırlıdır.

Herpes Simplex Enfeksiyonlarının Tedavisi


Çocuklar:

Herpes simplex enfeksiyonlarının tedavisinde VALTREX'in çocuklarda etkinlik ve güvenliliği değerlendirilmemiştir.

Yaşlılar:

Yaşlılarda böbrek yetersizliği olasılığı göz önüne alınmalı ve dozaj buna göre ayarlanmalıdır (Aşağıdaki böbrek yetmezliğine bakınız). Yeterli hidrasyon sağlanmalıdır.

Böbrek yetersizliği:

Böbrek işlevi yetersiz hastalara valasiklovir verilirken dikkatli olunmalıdır. Yeterli hidrasyon sağlanmalıdır. Dozaj Tablo 1'deki gibi azaltılmalıdır.

Karaciğer yetmezliği:

Hafif veya orta şiddette sirozlu (hepatik fonksiyonu işlevsel olan) hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir. İlerlemiş sirozlu hastalarda (hepatik fonksiyon bozukluğu ve portal-sistemik şant belirtileri olan) elde edilen farmakokinetik veriler doz ayarlanması ihtiyacını belirtmemiştir; fakat klinik deneyim sınırlıdır.

Çocuklar:

Herpes simplex enfeksiyonlarının tedavisinde VALTREX'in çocuklarda etkinlik ve güvenliliği değerlendirilmemiştir.
Yaşlılar: Yaşlılarda böbrek yetersizliği olasılığı göz önüne alınmalı ve dozaj buna göre ayarlanmalıdır. (Aşağıdaki böbrek yetmezliğine bakınız). Yeterli hidrasyon sağlanmalıdır.

Böbrek yetersizliği:

Böbrek işlevi yetersiz hastalara valasiklovir verilirken dikkatli olunmalıdır. Yeterli hidrasyon sağlanmalıdır. Dozaj yukardaki Tablo 1'deki gibi azaltılmalıdır.

Karaciğer yetmezliği:

Hafif veya orta şiddette sirozlu (hepatik fonksiyonu işlevsel olan) hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir. İlerlemiş sirozlu hastalarda (hepatik fonksiyon bozukluğu ve portal-sistemik şant belirtileri olan) elde edilen farmakokinetik veriler doz ayarlanması ihtiyacını belirtmemiştir; fakat klinik deneyim sınırlıdır.

Genital Herpes Bulaşmasının Azaltılması:


Çocuklar:

Herpes simplex enfeksiyonlarının tedavisinde VALTREX'in çocuklarda etkinlik ve güvenliliği değerlendirilmemiştir.

Yaşlılar:

Yaşlılarda böbrek yetersizliği olasılığı göz önüne alınmalı ve dozaj buna göre ayarlanmalıdır (Aşağıdaki böbrek yetmezliğine bakınız). Yeterli hidrasyon sağlanmalıdır. Böbrek yetersizliği: Böbrek işlevi yetersiz hastalara valasiklovir verilirken dikkatli olmalıdır. Yeterli hidrasyon sağlanmalıdır. Dozaj yukardaki Tablo 1'deki gibi azaltılmalıdır.

Karaciğer yetmezliği:

Hafif veya orta şiddette sirozlu (hepatik fonksiyonu işlevsel olan) hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir. İlerlemiş sirozlu hastalarda (hepatik fonksiyon bozukluğu ve portal-sistemik şant belirtileri olan) elde edilen farmakokinetik veriler doz ayarlanması ihtiyacını belirtmemiştir; fakat klinik deneyim sınırlıdır.

CMV Enfeksiyon ve Hastalığının Profilaksisi:


Çocuklar:

CMV enfeksiyonlarının ve hastalığının tedavisinde VALTREX'in çocuklarda etkinlik ve güvenliliği değerlendirilmemiştir.

Yaşlılar:

Yaşlılarda böbrek yetersizliği olasılığı göz önüne alınmalı ve dozaj buna göre ayarlanmalıdır (Aşağıdaki böbrek yetmezliğine bakınız). Yeterli hidrasyon sağlanmalıdır. Böbrek işlev bozukluğu olan hastalar: VALTREX dozu aşağıdaki Tablo 2'de belirtildiği şekilde ayarlanmalıdır:

Tablo 2

Kreatinin klerensi ml/dakika

VALTREX Dozu

75 veya daha büyükse
Günde dört kere 2 g
50 - 75 arasında
Günde dört kere 1.5 g
25 - 50 arası
Günde üç kere 1.5 g
10 - 25 arası
Günde iki kere 1.5 g
10'dan az veya diyaliz*
Günde bir kere 1.5 g
*Hemodiyalizde olan hastalarda hemodiyaliz sonrası VALTREX dozu uygulanmalıdır.
Kreatinin klerensi, özellikle renal fonksiyonun çok hızlı değiştiği organ veya doku naklini hemen takip eden dönemlerde sık sık kontrol edilmelidir. Buna bağlı olarak VALTREX dozu ayarlanmalıdır.

Karaciğer yetmezliği:

Hafif veya orta şiddette sirozlu (hepatik fonksiyonu işlevsel olan) hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir. İlerlemiş sirozlu hastalarda (hepatik fonksiyon bozukluğu ve portal-sistemik şant belirtileri olan) elde edilen farmakokinetik veriler doz ayarlanması ihtiyacını belirtmemiştir; fakat klinik deneyim sınırlıdır. CMV profilaksisinde önerilen yüksek dozlar (4 g veya daha fazla/gün) için uyarılar/ önlemler kısmına bakınız.

4.3 Kontrendikasyonlar

VALTREX, valasiklovir, asiklovir veya VALTREX formülasyonundaki herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir.

4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Sıvı alma durumu:

Özellikle yaşlıların, dehidratasyon riski altında olan hastaların yeterli sıvı almalarına özen gösterilmelidir

Böbrek yetmezliğinde kullanımı: Asiklovir renal klerens ile atılır, bu nedenle böbrek yetmezliği olan hastalarda doz azaltılmalıdır (Bakınız Pozoloji ve Kullanım Şekli).

Böbrek fonksiyon derecesine göre uygun olmayan şekilde yüksek VALTREX dozları alan ve altta yatan böbrek hastalığı olan hastalarda akut böbrek yetmezliği ve MSS semptomları rapor edilmiştir. Aynı şekilde yaşlı hastalara ve potansiyel olarak nefrotoksik ilaçları alan hastalara da VALTREX verildiğinde dikkat edilmelidir.
Uçuk tedavisi için verilen doz önerilerinde, VALTREX yaşlı veya böbrek yetersizliği olan hastalara verilirken özel dikkat gösterilmelidir (Kullanım Şekli ve Dozu'na ve Yaşlılarda kullanım'a bakınız). Tedavi 1 günü (24 saatte 2 g'lık 2 doz) geçmemelidir. 1 günden fazla tedavi ilave klinik yarar sağlamaz.
Tübül içi çözünürlük (2.5 mg/mL) aşıldığında renal tübüllerde çökelti oluşabilir. Yeterli sıvı alımı sağlanmalıdır. Akut böbrek yetmezliği ve anuri durumunda böbrek fonksiyonu düzelinceye kadar hastalar hemodiyalizden yarar görebilir

(Bakınız Pozoloji).


HIV ile enfekte hastalarda genital herpes baskılanması için kullanılması dışında bağışıklığı sorunlu hastalarda VALTREX etkinlik ve güvenliliği hakkında bilgi yoktur.
VALTREX'in ilerlemiş HIV hastalığı olan hastalarda (CD4 hücre sayısı <100 hücre/mm3) nükseden genital herpesin baskılanması için kullanılmasında etkinlik ve güvenliliği değerlendirilmemiştir. HIV ile enfekte hastalarda genital herpesin tedavisinde VALTREX'in etkinlik ve güvenliliği değerlendirilmemiştir.
Yaygın herpes zoster tedavisinde VALTREX'in etkinlik ve güvenliliği değerlendirilmemiştir.
Genital herpesin birden fazla partnerleri olan bireylerde ve heteroseksüel olmayan çiftlerde genital herpes bulaşmasının azaltılmasında etkinliği değerlendirilmemiştir.

Karaciğer fonksiyon bozukluğu ve karaciğer naklinde yüksek dozda VALTREX kulanımı:

Karaciğer hastalığı bulunanlarda yüksek dozda VALTREX (4 g veya daha fazla/gün) kullanımıyla ilgili veri bulunmamaktadır. Bu hastalara yüksek dozda VALTREX uygulanması gerektiğinde önlem alınmalıdır. VALTREX'in karaciğer naklinde kullanımıyla ilgili bir çalışma yapılmamış olmakla birlikte yüksek doz asiklovir profilaksisinin CMV enfeksiyon ve hastalığını azalttığı gösterilmiştir.

Herpes zoster:

Zoster döküntülerinin ortaya çıkmasından 72 saat sonra başlatılmış tedaviler hakkında veri yoktur. Hastalar herpes zoster tanısı konulur konulmaz tedaviye başlamaları konusunda bilgilendirilmelidir.

Genital herpes:

Hastalar VALTREX'in genital herpesi tamamen ortadan kaldırmadığı konusunda bilgilenmelidir. Genital herpes cinsel temas ile geçen bir hastalık olduğundan hastalar lezyonlarla temastan veya lezyonlar ve/veya semptomlar mevcut olduğunda eşlerini enfekte etmekten korumak için cinsel birleşmeden kaçınmalıdır. Genital herpes asemptomatik viral saçılma ile semptomsuz iken de sıklıkla bulaşabilir. Bu bakımdan VALTREX ile baskılama tedavisi yanı sıra hastalar güvenli seks uygulamasına dikkat etmelidir. Enfekte kişilerin seks partnerleri de semptom vermeseler bile enfekte olabilecekleri hususunda uyarılmalıdır. Genital herpesli kişilerin semptomsuz eşlerinin tipe özgü serolojik testi HSV-2 bulaşma riski olup olmadığını tayin edebilir.
VALTREX'in HSV-2 dışında cinsel yolla bulaşan diğer enfeksiyonların bulaşmasını azalttığı gösterilmemiştir.
Eğer bir genital herpes nüksünün medikal tedavisinde endike ise epizodun ilk işaret veya semptomunda tedaviye başlamaları konusunda hastalar uyarılmalıdır.
Genital herpesin ilk epizodunda belirti ve semptomların başlamasından sonra 72 saatten veya nükseden bir epizodun belirti ve semptomlarının başlamasından sonra 24 saatten daha uzun bir süre geçmişse tedavinin etkinliği hakkında veri yoktur.
Diğer bakımdan sağlıklı kişilerin kronik baskılama tedavisinde 1 yıldan fazla kullanımının etkinlik ve güvenliliği hakkında veri yoktur. HIV ile enfekte hastalarda kronik baskılama tedavisinde 6 aydan daha uzun süre kullanımının etkinlik ve güvenliliği hakkında veri yoktur.

Uçuk (Herpes labialis):

Hastalara uçuğun ilk belirtilerinde (ör. batma, kaşınma, yanma) tedaviye başlamaları uyarılmalıdır. Uçuğun klinik belirtilerinden (ör. papül,vezikül veya ülser) sonra başlanan tedavilerin etkinliği hakkında veri yoktur. Hastalar uçuk tedavisinin 1 günü geçmemesi (2 doz) ve dozlarını 12 saat arayla almaları konusunda uyarılmalıdır. VALTREX'in uçuğu tamamen ortadan kaldırmadığı konusunda hastalara bilgi verilmelidir.

Günde 8 g dozlarında VALTREX klinik çalışmalarına katılan ilerlemiş HIV hastalığı olanlarda ve aynı zamanda allojenik kemik iliği transplant ve böbrek transplant alıcılarında bazı olgularda ölümle sonuçlanan trombotik trombositopenik purpura/hemolitik üremik sendrom meydana gelmiştir.

Pediyatrik kullanım:

Buluğ öncesi pediyatrik hastalarda VALTREX'in etkinlik ve güvenliliği saptanmamıştır.

Yaşlılarda kullanımı:

VALTREX klinik çalışmalarındaki toplam hasta sayısının 906'sı 65 yaş ve üstü ve 352'si 75 yaş ve üzeriydi. Herpes zoster klinik çalışmasında iyileşme sonrası ağrı (post herpetik nevralji) süresi 65 yaş ve üzeri hastalarda gençlere nazaran daha uzundu. Yaşlı hastalarda böbrek işlevi yetersizdir ve doz azaltılması gereklidir. Yaşlı hastalarda renal ve MSS advers etkileri görülme olasılığı fazladır. Klinik uygulamada görülen MSS advers olayları ajitasyon, halusinasyonlar, konfüzyon, deliryum ve ansefalopati daha sık olarak yaşlı hastalarda gözlenmiştir.

4.5 Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Klinik anlamlılığı olan bir etkileşme belirlenmemiştir. Asiklovir, başlıca aktif renal tübüler sekresyon yolu ile değişmeden idrarla atılır. Bu mekanizma ile yarışan herhangi bir ilacın birlikte verilmesi, VALTREX verilmesini takiben asiklovir plazma konsantrasyonlarını arttırır. 1g VALTREX'i takiben simetidin veya probenesid verilmesi bu mekanizma ile asiklovirin plazma konsantrasyonu/zaman eğrisinin altında kalan alanı arttırır ve renal klerensini azaltır. Fakat, asiklovirin geniş terapötik endeksinden dolayı doz ayarlaması gerekmemektedir.
Yüksek dozda VALTREX alan hastalarda (4 g/gün ve daha fazla) birlikte kullanıldıklarında eliminasyon için asiklovirle yarışan ilaçlar verilirken, bir ya da iki ilacın veya metabolitlerinin plazma düzeylerindeki artış potansiyeli nedeniyle, dikkat edilmelidir. Organ nakli hastalarında bağışıklık sistemini baskılayıcı ajan olarak kullanılan mikofenolat mofetilin inaktif molekülü ile asiklovirin birlikte verilmesi sonucunda (EAA) plazma/zaman eğrisinin altında kalan alanlarının arttığı görülmüştür.
Böbrek fizyolojisinin başka özelliklerini etkileyen ilaçlarla (siklosporin, takrolimus) birlikte eğer yüksek doz

VALTREX (4 g/gün ve daha fazla)

uygulanacaksa, önlem alınması gerekmektedir.
Dijoksin farmakokinetiği günde 3 kez 1 g VALTREX ile birlikte verilmesinden etkilenmemiştir ve tek doz VALTREX'in (1 g) digoksin (0.75 mg'lık 2 doz ), tek doz antasitler (Al+3 ve Mg+2) veya tiazid diüretiklerinin çoklu dozları ile beraber verilmesinden sonra asiklovir farmakokinetiği değişmemiştir. Tek doz VALTREX'i (1 gram) takiben asiklovir Cmaks ve EAA değerleri, asiklovirin renal klerensindeki azalmaya bağlı olarak tek doz simetidin (88 mg) verilmesinden sonra % 8 ve % 32 , probenesid (1 gram) verilmesinden sonra % 22 ve % 49 ve simetidin ve probenesid kombinasyonu verilmesinden sonra % 30 ve % 78 artmıştır. Normal böbrek işlevi olan hastalarda bu etkilerin klinik önemi olduğu düşünülmemektedir. Bu bakımdan VALTREX digoksin, antasitler, tiazid diüretikleri, simetidin veya probenesid ile birlikte verilirken normal böbrek fonksiyonlu hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Özel popülasyonlara ilişkin klinik etkileşim çalışması yürütülmemi ştir.

Pediyatrik popülasyon:

Pediyatrik popülasyona ilişkin klinik etkileşim çalışması yürütülmemi ştir.

4.6 Gebelik ve laktasyon Genel tavsiye

Gebelik Kategorisi B.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Genital herpes bulaşma riskini azaltmak için genital herpes tedavisi sırasında güvenli seks yöntemleri uygulanmalıdır. Hastalara, antiviral tedavi başlamış olsa dahi, semptomlar mevcutken cinsel ilişkiye girmemeleri söylenmelidir. Antiviral maddelerle uygulanan supresif tedavi sırasında, viral döküntü sıklığı anlamlı ölçüde azalmaktadır. Bununla birlikte, hala bulaşma riski mevcuttur. Bu sebeple, valasiklovir tedavisine ek olarak, hastaların güvenli seks yöntemleri kullanmaları önerilmektedir.

Gebelik dönemi

VALTREX'in gebelikte kullanımına ilişkin kısıtlı veri mevcuttur. Gebe kadınlarda VALTREX'in yeterli ve iyi kontrol edilmiş çalışması yoktur. Asiklovirin gebelikte kullanımı için prospektif epidemiyolojik kayıtlarına 1984'te başlanmış ve nisan 1999'da tamamlanmıştır. Gebeliklerinin ilk 3 ayında sistemik asiklovire maruz kalan 756 kadından 749'u gebe kalmıştır. Doğum kusurları oranı hemen hemen genel popülasyondaki gibi bulunmuştur. Ancak gebelik kayıtlarının küçük ölçeği, sık rastlanmayan kusurların riskini değerlendirmek veya gebe kadınlarda asiklovir kullanımının emniyeti ve gelişmekte olan fötusları hakkında güvenilir veya belirleyici yorumlar yapmak için yeterli değildir. VALTREX gebelikte beklenen yararları fötusa olası riskinden fazla ise kullanılmalıdır.

Laktasyon dönemi

Emziren anneler: 5 emziren anneye VALTREX 500 mg dozunun oral uygulama sonrası anne sütündeki doruk asiklovir konsantrasyonlarına (Cmaks) karşılık gelen maternal serum konsantrasyonlarının 0.5 ile 2.3 mislidir (medyan 1.4). Asiklovir anne sütündeki EAA, maternal serum EAA'sının 1.4-2.6 misli (medyan 2.2) arasında değişir.
Günde 2 kez 500 mg'lık bir maternal VALTREX dozu emzirilen bebeğe yaklaşık 0.6 mg/kg/gün oral asiklovir dozajı sağlar. Bu, emzirilen bebeğe intravenöz olarak 30 mg/kg/günlük standard bir yenidoğan dozunun uygulanmasından sonra ulaşılan maruziyetin % 2'sinden daha azdır. Anne serumu, anne sütü veya bebek idrarında değişmemiş valasiklovir saptanmamıştır. VALTREX emziren annelere dikkatli olarak ve sadece endike olduğunda verilmelidir.

Üreme yeteneği (fertilite)

Yapılan fertilite çalışmalarının sonuçları, valasiklovirin oral yolla uygulama yapılan erkek veya dişi sıçanlarda fertiliteyi etkilemediğini göstermiştir.
Asiklovirin yüksek parenteral dozlarında, sıçan ve köpeklerde testiküler atrofi ve aspermatogenezis gözlenmiştir. Valasiklovir ile insanlarda herhangi bir fertilite çalışması yapılmamış olmakla birlikte, 400 ila 1000 mg asiklovir ile 6 aylık günlük tedaviyi takiben 20 hastada sperm sayısı, motilitesi veya morfolojisinde herhangi bir değişiklik bildirilmemiştir.

4.7 Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Hastanın araba veya makine kullanması düşünüldüğünde VALTREX'in advers olay profili ve hastanın klinik durumu gözönüne alınmalıdır. VALTREX'in araba kullanma performansı veya makine kullanma yeteneği üzerine etkisini ölçen çalışmalar yapılmamıştır. VALTREX'in etken maddesinin farmakolojik özelliklerinin böyle etkinliklere zararlı bir etki yapması beklenmemektedir.

4.8 İstenmeyen etkiler

VALTREX klinik çalışmalarında herpes enfeksiyonu dışında sağlıklı hastalarda sıklıkla bildirilen advers etkiler aşağıdaki Tablo 3 ve Tablo 4'te verilmiştir.

Advers Olay

VALTREX 1 gram günde (n = 967)

Plasebo (n =195)

Bulantı
%15
% 8
Başağrısı
%14
% 12
Kusma
% 6
% 3
Başdönmesi
% 3
% 2
Karın ağrısı
% 3
% 2

Tablo 4. Genital Herpes Çalışma Popülasyonlarında Advers Olay Insidansı (%)

Advers Olay

Genital Herpes tedavisi

Genital Herpes baskılanması

VALTREX 1 gram 2x1 (n = 1,194)

VALTREX 500 mg 2x1 (n = 1,159)

Plasebo (n = 439)

VALTREX 1 gram 4x1 (n = 269)

VALTREX 500 mg 4x1 (n = 266)

Plasebo (n = 134)

Bulantı
% 6
% 5
% 8
% 11
% 11
% 8
Başağrısı
% 16
% 15
% 14
% 35
% 38
% 34
Kusma
% 1
% <1
% <1
% 3
% 3
% 2
Başdönmesi
% 3
% 2
% 3
% 4
% 2
% 1
Karın ağrısı
% 2
% 1
% 3
% 11
% 9
% 6
Dismenore
% <1
% <1
% 1
% 8
% 5
% 4
Artralji
% <1
% <1
% <1
% 6
% 5
% 4
Depresyon
% 1
% 0
% <1
% 7
% 5
% 5
Herpes enfeksiyonu dışında sağlıklı hastalarda klinik çalışmalarda bildirilen laboratuvar anormallikleri Tablo 5'te verilmiştir.

Tablo 5. Herpes Zoster ve Genital Herpes Çalışma Popülasyonlarında Laboratuvar Anormallikleri Insidansı (%)

Laboratuvar

Anormalliği

Herpes Zoster

Genital Herpes Tedavi

Genital Herpes baskılanma

VALTREX 1 gram Günde 3 kez

Plasebo

VALTREX 1 gram Günde 2 kez

VALTREX 500 mg Günde 2 kez

Plasebo

VALTREX 1 gram Günde 4 kez

VALTREX 500 mg Günde 4 kez

Plasebo

*Veriler prospektif olarak toplanmamıştır
NAL = Normal alt limit
NÜL = Normal üst limit.

Hemoglobin (<0.8 X NAL)

% 0.8
% 0
% 0.3
% 0.2
% 0
% 0
% 0.8
% 0.8

Lökosit (<0.75x NAL)

% 1.3
% 0.6
% 0.7
% 0.6
% 0.2
% 0.7
% 0.8
% 1.5

Trombosit

sayısı

(<100,000/mm3

% 1.0
% 1.2
% 0.3
% 0.1
% 0.7
% 0.4
% 1.1
% 1.5

AST (SGOT) (>2 X NÜL)

% 1.0
% 0
% 1.0

% 0.5
% 4.1
% 3.8
% 3.0

Serum kreatinin (>1.5 X NÜL)

% 0.2
% 0
% 0.7
% 0
% 0
% 0
% 0
% 0
MedDRA vücut sistemi organ sınıflandırmasına ve sıklıklarına göre advers reaksiyonlar aşağıda verilmiştir:
Kullanılan sıklık kategorileri:
Çok yaygın >1/10; Yaygın (>1/100 ila <1/10) ; Yaygın olmayan (>1/1,000 ila <1/100);
Seyrek (>1/10,000 ila <1/1,000); Çok seyrek (<1/10,000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.)
Advers reaksiyonların sıklıklarını tayin için klinik çalışmalarda VALTREX ile ilişkisi kanıtlanmışsa klinik çalışma verileri kullanılmıştır (VALTREX ve plasebo alan hastalardaki insidansları arasındaki farklılık istatistiksel olarak önemliyse). Tüm diğer advers olaylar için, sıklık tayininde spontan pazarlama-sonrası veriler esas alınmıştır.

Klinik Çalışma Verileri:

Sinir sistemi hastalıkları

Yaygın: Başağrısı

Gastrointestinal hastalıklar

Yaygın: Bulantı

Pazarlama-sonrası Veriler:

Kan ve lenf sistemi hastalıkları

Çok seyrek: lökopeni, trombositopeni
Lökopeni başlıca bağışıklığı bastırılmış hastalarda bildirilmiştir.

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Çok seyrek: anaflaksi

Psikiyatrik hastalıklar

Seyrek: konfüzyon, halüsinasyonlar,
Çok Seyrek: Ajitasyon, psikotik semptomlar

Sinir sistemi hastalıkları

Seyrek: Başdönmesi, bilinç azalması
Çok seyrek:, titreme, ataksi, konuşma bozukluğu (disartri), konvülsiyonlar, ansefalopati, koma
Yukardaki olaylar geri dönüşümlüdür ve genellikle böbrek yetmezliği olan veya diğer predispozan faktörleri olan hastalarda görülür. CMV profilaksisi için yüksek dozlar (günde 8 g) alan organ nakli hastalarında nörolojik reaksiyonlar daha düşük dozlarla karşılaştırıldığında daha sık meydana gelmiştir.

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıklar

Yaygın olmayan: Dispne

Gastrointestinal hastalıklar

Seyrek: Abdominal rahatsızlık, kusma, bulantı, diyare

Hepato-biliyer hastalıklar

Çok seyrek: Karaciğer fonksiyon testlerinde geriye dönebilen artışlar.
Bunlar bazen hepatit olarak tanımlanmıştır.

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Yaygın olmayan:Fotosensitivite dahil döküntüler Seyrek: Kaşıntı
Çok seyrek: Ürtiker, anjiyoödem

Böbrek ve idrar hastalıkları

Seyrek: Böbrek yetmezliği
Çok seyrek: Akut böbrek yetmezliği, böbrek ağrısı

Diğer

Bağışıklık sistemi çok düşük hastalarda, özellikle ilerlemiş HIV hastalığı olanlarda, klinik çalışmalarda uzun süreli yüksek dozda (8g/gün) valasiklovir alanlarda böbrek yetmezliği, mikroanjiyopatik hemolitik anemi ve trombositopeni (bazen birarada) bildirilmiştir. Hastalarda gözlemlenen bu bulgular, VALTREX ile tedavi edilmeyen, aynı altta yatan veya eşlik eden koşullara sahip hastalarda da gözlenmiştir.

4.9 Doz aşımı ve tedavisi

Semptomlar ve Belirtiler:

Valasiklovir aşırı dozlarını alan hastalarda akut böbrek
yetmezliği ve konfüzyon, halüsinasyonlar, ajitasyon, bilinçte azalma ve komayı içeren nörolojik semptomlar bildirilmiştir. Bulantı ve kusma meydana gelebilir. Yanlışlıkla aşırı dozaj alınmasını önlemek için gereken önlemler alınmalıdır. Böbrek yetmezliği olan ve yaşlı hastalarda bildirilen olguların bir çoğunda tekrarlanan aşırı dozlar uygun dozaj azaltılması yapılmamasından ötürüdür.

Tedavi:

Hastalar toksisite belirtileri için yakından incelenmelidir. Asiklovir, hemodiyaliz ile kandan büyük oranda uzaklaştırılabileceğinden, semptomatik VALTREX doz aşımı oluştuğu takdirde bir tedavi seçeneği olarak düşünülmelidir.

5. FARMAKOLOJIK ÖZELLIKLER

5.1 Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grubu: Antiviraller, nükleozit ve nükleotid inhibitörleri ATC kodu: J05AB11
Etki Mekanizması
Valasiklovir insanda, hızla ve hemen hemen tamamen valasiklovir hidrolaz olarak adlandırılan bir enzimle asiklovir ve valine dönüştürülür. Asiklovir,

Herpes simplexVaricella zosterCytomegalovirus

(CMV), Epstein-Barr Virus (EBV) ve insan herpes virüsü 6'ya (HHV-6) karşı in vitro etkili bir spesifik inhibitördür. Asiklovir fosforillenerek, aktif biçimi olan asiklovir trifosfata dönüşür ve herpes virüsünün DNA sentezini inhibe eder. Fosforilasyonun ilk aşaması virüse spesifik enzimin aktivitesini gerektirir. Bu enzim, HSV, VZV ve EBV vakalarında, sadece virüs ile enfekte olan hücrelerde bulunan viral timidin kinaz (TK) enzimidir. CMV'de seçicilik, kısmen UL97'nin fosfotransferaz gen ürününün aracılığı sayesinde, fosforilasyon ile sağlanır. Asiklovirin aktivasyonu için virüs spesifik enzime gereksinim duyulması, özgün seçiciliğinin ana nedenidir. Fosforilasyon işlemi (mono'dan trifosfata dönüşümü) hücre kinazları tarafından tamamlanır. Asiklovir trifosfat virüs DNA polimerazını yarışmalı olarak inhibe eder ve bu nükleozit analoğunun zincire girmesi ile zincir oluşumunun devamı engellenir.
Böylece, virüsün DNA sentezi durdurulur ve virüs replikasyonu önlenmiş olur. Direnç, timidin kinazı olmayan fenotipe bağlı gelişebilir ki; bu virüsler zaten konak hücrede dezavantajlıdır.
Çok sık olmamakla birlikte, virüsün timidin kinaz veya DNA polimerazındaki ufak değişikliklerin azalan duyarlılığa neden olabileceği bildirilmiştir. Bu değişkenlerin virülansı "wild type" virüse benzemektedir. Asiklovir tedavisi veya profilaksisi gören hastalardan elde edilen klinik HSV ve VZV izolatların kapsamlı değerlendirilmesi sonucunda, bağışıklık sorunu olmayan hastalarda asiklovire karşı duyarlılığın azalmasının son derece nadir olduğu ve organ veya kemik iliği nakli yapılan hastalar, habis hastalıktan dolayı kemoterapi gören ve insan immün yetmezliği virüsü (HIV) ile enfekte olan hastalar gibi çok ciddi immün yetersizliği olanlarda dahi çok nadir rastlandığı belirlenmiştir.

5.2 Farmakokinetik özellikler Genel özellikler

Oral alımdan sonra valasiklovir hidroklorür hızla gastrointestinal kanaldan absorbe olur ve intestinal ve/veya hepatik ilk geçiş metabolizmasıyla hemen tamamen asiklovir ve L-valine dönüşür.
Valasiklovir ve asiklovir farmakokinetiği VALTREX'in oral uygulamasından sonra 283 yetişkinde 14 gönüllü çalışmasında incelenmiştir.

Emilim:


1 g oral VALTREX ve 350 mg intravenöz asiklovir dozunu takiben 12 sağlıklı gönüllüde tayin edilen asiklovir mutlak biyoyararlanımı % 54.5±9.1dir. VALTREX uygulamasını takiben asiklovir biyoyararlanımı yiyecekle alımdan etkilenmez (51 g yağ içeren 873 Kcal'lik kahvaltıdan 30 dakika sonra).
8 sağlıklı gönüllüye 100 mg, 250 mg, 500 mg, 750 mg ve 1 gram VALTREX verilmesinden sonra asiklovir maksimum konsantrasyonu ve asiklovir konsantrasyon-zaman eğrisi (EAA) altında kalan alan arasında doz orantısallığı bulunmamıştır. Ortalama Cmaks (±SS) sırasıyla 0.83 (±0.14), 2.15 (±0.50), 3.28 (±0.83), 4.17 (±1.14), ve 5.65 (±2.37) ^g/mL ve ortalama EAA(±SS) sırasıyla 2.28 (±0.40), 5.76 (±0.60), 11.59 (±1.79), 14.11 (±3.54) ve 19.52 (±6.04) s. ^g/mL. olarak bulunmuştur.
8 sağlıklı gönüllüye paralel gruplarda 11 gün günde 4 kez 250 mg, 500 mg ve 1 g VALTREX çoklu-doz uygulamasından sonra da asiklovir Cmaks ve EAA arasında doz orantısallığı olmadığı görülmüştür. Ortalama Cmaks (±SS) sırayla 2.11 (±0.33), 3.69 (±0.87) ve 4.96 (±0.64) ^g/mL ve ortalama EAA (±SS) 5.66 (±1.09), 9.88 (±2.01) ve 15.70 (±2.27) s. ^g/mL olarak bulunmuştur.
Normal böbrek işlevi olan sağlıklı gönüllülerde önerilen valasiklovir uygulamasından sonra asiklovir birikmesi yoktur.

Dağılım:


Valasiklovirin insan plazma proteinlerine bağlanması %13.5 ile %17.9 arasında değişir.

Biyotransformasyon:


Oral uygulama sonrası valasiklovir hızla gastrointestinal kanaldan absorbe edilir. Valasiklovir intestinal ve/veya hepatik ilk geçiş metabolizma ile asiklovir ve L-valine dönüşür. Asiklovir aldehid oksidaz ile ve alkol ve aldehid dehidrogenaz ile az miktarda
inaktif metabolitlerine dönüşür. Valasiklovir ve asiklovir sitokrom P-450 enzimi ile metabolize olmaz. Dönüşmeyen valasiklovir konsantrasyonları düşük ve geçicidir ve genellikle uygulamadan 3 saat sonra ölçülemez hale gelir.
Tüm dozlarda valasiklovir doruk plazma konsantrasyonları 0.5 ^g/mL'den azdır. 1 g VALTREX'in tek doz uygulamasından sonra gözlenen ortalama plazma valasiklovir konsantrasyonları karaciğer bozukluğu olan , böbrek yetersizliği olan ve birarada probenesid ve simetidin alan sağlıklı gönüllülerde sırasıyla 0.5, 0.4 ve 0.8 ^g/mL olmuştur.

Eliminasyon:


Valasiklovir şeklinde verilen asiklovirin farmakokinetik dispozisyonu intravenöz ve oral asiklovirden kazanılan deneyim ile tutarlıdır. Radyoaktif işaretli 1 g valasiklovirin 4 sağlıklı denekte oral uygulamasını takiben verilen radyoaktivitenin 96 saat sonra %45.60'ı idrarda ve %47.12'si feçeste bulunmuştur. İdrarla atılan radyoaktivitenin %88.60'ı asiklovire aittir. 12 sağlıklı gönüllüye tek bir 1 g'lık VALTREX dozunu takiben asiklovirin renal klerensi yaklaşık 255±86 mL/dak olup bu toplam asiklovir görünen plazma klerensinin %41.9'udur. Normal böbrek işlevi olan gönüllülerdeki tüm VALTREX çalışmalarında asiklovir plazma eliminasyon yarı-ömrü tipik olarak 2.5-3.3 saat arasında değişmektedir.

Hastalardaki karakteristik özellikler

VALTREX'in oral alımını takiben, herpes zoster ve herpes simplex, valasiklovir ve asiklovir farmakokinetiğini önemli oranda değiştirmez.
Gebeliğin son dönemlerinde valasiklovir ve asiklovir farmakokinetiğini inceleyen bir çalışmada, 1000 mg valasiklovir alımından sonra oluşan kararlı durum günlük asiklovir EAA (plazma konsantrasyonu ve zaman grafiğinde eğri altında kalan alan), günlük 1200 mg oral asiklovir dozundan sonrakinin iki katıdır.
Transplant hastalarında günde 4 kez 2000 mg valasiklovir alanlarda asiklovir pik konsantrasyonları, aynı dozu alan sağlıklı gönüllülerle benzerdir. Tahmin edilen günlük EAA'lar ise daha büyüktür.

Son evre böbrek hastaları:

Son evre böbrek hastası gönüllülere VALTREX verilmesini takiben ortalama asiklovir yarı ömrü yaklaşık 14 saat olarak bulunmuştur. Hemodiyaliz sırasında asiklovir yarı-ömrü yaklaşık 4 saat olarak bulunmuştur. 4 saatlik bir hemodiyaliz sürecinde vücuttaki asiklovirin yaklaşık üçte biri diyaliz ile uzaklaştırılır. Diyaliz hastalarında görünen plazma klerensi 86.3 ± 21.3 mL/dak/1.73 m2 sağlıklı gönüllülerde ise 679.16 ± 162.76 mL/dak/1.73 m2 dir.
Böbrek hastalarında doz azaltılması tavsiye edilir.

Yaşlılar:

Sağlıklı yaşlı gönüllülerde 1 g VALTREX'in tek doz uygulanmasından sonra , asiklovir yarı-ömrü 3.11 ± 0.51 saat iken sağlıklı gönüllülerde 2.91 ± 0.63 saattir. Asiklovir farmakokinetiği geriatrik gönüllülerde tek ve çoklu doz uygulamalarından sonra böbrek fonksiyonuna bağlı olarak değişiklik göstermiştir. Yaşlı hastalarda hastanın altta yatan böbreklerle ilgili durumuna bağlı olarak doz azaltılması gerekebilir (Bakınız Özel Uyarılar ve Kullanım Tedbirleri, Posoloji ve Kullanım Şekli).

Çocuklar:

Pediyatrik hastalarda valasiklovir farmakokinetiği değerlendirilmemiştir.

Karaciğer hastalığı:

VALTREX'in orta şiddetli (biyopsi ile kanıtlanmış siroz) veya şiddetli (assit ile ve assit olmaksızın ve biyopsi ile kanıtlanmış siroz) karaciğer hastalarına
uygulanması valasiklovirin asiklovire dönüşme miktarı değil, hızının azaldığını ve asiklovir yarı ömrünün etkilenmediğini göstermiştir. Siroz hastalarında doz ayarlaması önerilmez.

HIV hastaları:

HIV hastalığı olan ve CD4 hücre sayısı <150 hücre/mm3 olan ve 30 gün süreyle günde 4 kez 1 g VALTREX alan 9 hastada valasiklovir ve asiklovir farmakokinetiği sağlıklı gönüllülerde gözlenenden farklı bulunmamıştır.

5.3 Klinik öncesi güvenlilik verileri

Mutajenisite: Valasiklovir

in vitroin vivoin vivo

testlerde karsinojenik özellik göstermemiştir.
Teratojenisite: Valasiklovir sıçan veya tavşanlarda teratojenik değildi. Valasiklovir neredeyse tamamen asiklovire metabolize olmaktadır. Asiklovirin uluslararası kabul gören testlerde subkutan yolla uygulanımı, sıçan veya tavşanlarda teratojenik etkilere neden olmamıştır. Sıçanlarda yapılan ek çalışmalarda, 100 mikrograms/mL plazma asiklovir düzeyleri veren subkutan dozlarda (böbrek fonksiyonu normal olan insanlarda 2000 mg tek doz valasiklovirden >10-kat daha yüksek) fötal anomaliler ve maternal toksisite gözlenmiştir.
Fertilite: Valasiklovir'in oral uygulaması dişi ve erkek sıçanların fertilitesi üzerinde herhangi bir etki göstermemiştir.

6. FARMASÖTIK ÖZELLIKLER

6.1 Yardımcı maddelerin listesi

Mikrokristalize Selüloz Krospovidon Povidon, K90 Magnezyum Stearat Susuz Kolloidal Silika Film kaplama:
Hidroksipropilmetilselüloz Titanyum Dioksit Polietilen Glikol 400 Polisorbat 80
Baskı Mürekkebi, Brillant Blue

6.2 Geçimsizlikler

Geçerli değildir.

6.3 Raf ömrü

36 ay.

6.4 Saklamaya yönelik özel tedbirler

30 oC'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

6.5 Ambalajın niteliği ve içeriği

10 veya 42 tabletlik blister içeren karton kutularda sunulmaktadır.

6.6 Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller "Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" ve "Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği"'ne uygun olarak imha edilmelidir.

7. RUHSAT SAHİBİ

Adı: GlaxoSmithKline İlaçları San. ve Tic. A.Ş.
Adresi: Büyükdere Cad. No.173, 1.Levent Plaza
B Blok 34394 1.Levent/İstanbul Tel. no: 212 - 339 44 00
Fax. no: 212 - 339 45 00

8. RUHSAT NUMARASI

103/9

9. İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi:Ruhsat yenileme tarihi:

10.10.2007

10. KÜB'ün YENİLENME TARİHİ

İlaç Bilgileri

Valtrex 500 mg film tablet

Etken Maddesi: Valasiklovir

Atc Kodu: J05AB11

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Valtrex 500 mg film tablet-KT
 • Valtrex 500 mg film tablet-KÜB
 • Google Reklamları

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.