Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Algesal Pomad Kısa Ürün Bilgisi

Kas İskelet Sistemi » Vücut Yüzeyine Uygulanan Kas-Eklem Ağrısı İlaçları » Eklem ve Kas Ağrıları İçin Topikal İlaçlar » Salsilik Asit Türevleri

KISA ÜRÜN BİLGİSİ (KÜB)

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

®

ALGESAL Pomad 40 gr

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde:

Her 1 g pomad 0.1 g dietilamin salisilat (%10 a/a) içerir.

Yardımcı maddeler:

Yardımcı maddeler için 6.1'e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Pomad
Beyaz renkli, hafif lavanta kokulu krem

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonları

ALGESAL, kas sisteminde ve de ayrıca tendon ve bağlarda oluşan ağrıların lokal destekleyicisi tedavisinde endikedir.

4.2.Pozoloji ve uygulama şekli Pozoloji, uygulama sıklığı ve süresi

ALGESAL, günde bir ya da birkaç kez ağrıyan bölgeye ince tabaka şeklinde sürülerek uygulanır. Ağrının şiddetine göre gerektiğinde gün içerisinde 1-3 uygulama yapılabilir.
Eklem, kas ve sinir ağrılarında hızla etki eder. Romatizmal hastalıklarda bazı durumlarda 3 ile 4 haftalık bir tedavi süresi yeterlidir; kesikli yaralarda (örneğin; spor yaralanmalarında) tedavi süresi 2 hafta kadar sürer.

Uygulama şekli

ALGESAL haricen kullanım içindir. Deriden geçişini kolaylaştırmak için ovularak ve/veya masaj yapılarak uygulanabilir. İlacın uygulanımından sonra uygulama bölgesinin kapatılması gerekmez. Ancak istendiğinde, uygulama yeri sargı beziyle de kapatılabilir. Pomad uygulandıktan sonra eller su ve sabun ile yıkanmalıdır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler Böbrek yetmezliği

Böbrek yetmezliği olan hastalarda, doz ayarlaması gerekmemektedir. Ciddi böbrek yetmezliği olan hastalarda ise, geniş yüzeylerde uzun süreli kullanımından kaçınılmalıdır.

Karaciğer yetmezliği

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir.

Pediyatrik popülasyon:

6 yaşından küçük çocuklarda etkinliği ve güvenilirliği üzerine yeterli veri bulunmadığından, 6 yaşından küçük çocuklarda kullanımı önerilmemektedir.

4.3. Kontrendikasyonlar

ALGESAL,
• Dietilamin salisilat ya da pomad bileşiminde yer alan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı duyarlı olduğu bilinen kişilerde,
• Tahriş olmuş ya da yaralı deriye uygulanmamalıdır.

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

ALGESAL özellikle yüze, göze ve mukoza üzerine (örn; ağız, burun) uygulanmamalıdır. Açık yaralarda ya da tahriş olmuş deri üzerinde kullanılmamalıdır. Bazı hastalarda ışığa duyarlılık yaratabileceğinden uygulamalardan sonra güneş ışığına direkt temasdan kaçınılmalıdır. Uygulama yerinin tahriş olması durumunda kullanımına son verilmelidir. Uzun süreli kullanımının olumsuz bir etkisi bulunmamaktadır.
Başka steroid olmayan anti-reumatik ilaçlara karşı astımlı ve aşırı duyarlı hastalarda ALGESAL'e karşı da bir ilaç uyuşmazlığı olasılığı mevcuttur.
ALGESAL, “Glukoz 6 Fosfat Dehidrojenaz (G6PD)” eksikliği olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Bilinen bir etkileşimi bulunmamaktadır.

4.6. Gebelik ve laktasyon Genel tavsiye Gebelik kategorisi: D

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (kontrasepsiyon)

ALGESAL, gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Gebelik dönemi

ALGESAL gebelikte sadece açıkça gerektiği durumlarda, anneye sağlanması beklenen yarar fetüste neden olabilecek zarara üstünse kullanılmalıdır.

Laktasyon dönemi

ALGESAL anne sütüne çok az miktarlarda geçer. Bu nedenle emzirme döneminde kullanımının bebeğe zarar vermesi beklenmemektedir. Yine de tüm diğer ilaçlarda olduğu gibi, emziren annelerde kullanımında dikkatli olunmalıdır. Ayrıca, emziren annelerde göğüs ve meme bölgesine uygulama yapılmamalıdır.

Üreme yeteneği / Fertilite

Üreme yeteneği üzerine olumsuz bir etkisi bilinmemektedir.

4.7 Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

ALGESAL'in araç ve makine kullanımı üzerine bilinen bir etkisi bulunmamaktadır.

4.8 İstenmeyen etkileri

Dietilamin salisilat, topikal kullanımında etkili ve güvenli olarak bilinmektedir. Seyrek olarak, aşırı duyarlılık reaksiyonları ve alerji bildirilmiştir.
Sıklık ifadeleri şu şekilde tanımlanmıştır. Çok yaygın (> 1/10); yaygın (> 1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (> 1/1,000 ila <1/100); seyrek (> 1/10,000 ila <1/1,000); çok seyrek (< 1/10,000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

4.9 Doz aşımı ve tedavisi

Zehirlenme belirtileri:


ALGESAL uygulanmasından sonra zehirlenme belirtileri şimdiye kadar bilinmemektedir.
Bulantı, ishal, baş dönmesi, kulak çınlaması, nefes darlığı, hiper ventilasyon, asidoz, Na-K-kaybı, kanama, anemi, alerji, böbrek hasarı, tetanik konvülziyonlar, halüsinasyonlar, sersemlik, baş ağrıları ortaya çıkabilir.

Zehirlenme tedavisi:


Hızlı zehirlenme, bikarbonat veya tris tampon bağımlılığı, zorlu alkalize diürez, diazepam ağrılarında, elektrolit kontrolü, hemodiyaliz.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1 Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grubu: Salisilik asit türevlerini içeren preparatlar, antienflamatuvar, antiromatik ilaçlar.
ATC kodu: M02AC
Dietilamin salisilat bir nonsteroid antiinflamatuvardır. Antiinflamatuvar, analjezik etkiye sahiptir, ayrıca mikro-dolaşımı iyileştirir. ALGESAL uygulanımını takiben deriye iyi penetre olur ve derin ağrıları azaltmak için tam olarak etkilidir. Deriye zarar vermez.

5.2 Farmakokinetik özellikler

Emilim:


Dietilamin salisilat, deriye uygulanımı takiben, kolayca ve hızla emilir.

Dağılım:


Epidermis, dermis ve hipodermis tabakalarında yoğun miktarda bulunur, daha aşağıdaki dokulara doğru giderek miktarı azalır (iç organlarda ise düşük miktarlarda bulunduğu ve birikim yapmadığı saptanmıştır). Deriye iyi penetre olması sayesinde derin ağrılarda etkindir.

Biyotransformasyon ve Eliminasyon:


Dietilamin salisilat kan dolaşımına karışır ve böbrek yoluyla atılır.

5.3 Klinik öncesi güvenlilik verileri

KÜB'de belirtilen verilerin dışında başka bir toksikolojik veri bulunmamaktadır.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Poliglikol stearat A Sıvı parafin Lavanta esansı Su

6.2. Geçimsizlikler

Bilinen herhangi bir geçimsizliği yoktur.

6.3. Raf ömrü

60 ay

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.
Güneş ışığından korunmalıdır.

6.5 Ambalajın niteliği ve içeriği

ALGESAL POMAD 40 g'lık tüpte

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak imha edilmelidir.

7. RUHSAT SAHİBİ

-

Adı
-Adresi
-Telefon No -Faks No

: Dr. F. Frik İlaç San. ve Tic. A.Ş.
: Aydınevler Mah. Sanayi Cad. No: 26 34854 Küçükyalı-İstanbul : 0 216 388 32 75 : 0 216 417 10 06

8. RUHSAT NUMARASI

105/40

9. İLK RUHSAT TARİHİ / RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsatlandırma tarihi:Son yenileme tarihi :

11.05.2004

10. KÜB'ÜN YENİLENME TARİHİ

09.01.2012

İlaç Bilgileri

Algesal Pomad

Etken Maddesi: Dietilamin salisilat

Atc Kodu: M02AC

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Algesal Pomad-KT
 • Algesal Pomad-KÜB
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Algesal 40 Gr Pomat
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.