Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Lipotears %2 Oftalmik Jel Kısa Ürün Bilgisi

Duyu Organları » Göze Uygulanan İlaçlar » Diğer Göz İlaçları » Göz İle İlgili Diğer İlaçlar » Suni Gözyaşı

KISA URUN BILGISI

1. BEŞERİ TIBBI ÜRÜNÜN ADI

LİPOTEARS % 0.2 oftalmik jel

2. KALITATIF VE KANTİTATIF BILEŞIM

Etkin madde :

1 g oftalmik jel etkin madde olarak 2 mg karbomer 980 içerir.
Yardımcı maddeler için 6.1'e bakınız.

3. FARMASÖTIK FORM

Damla şeklinde uygulanabilen oftalmik jel.
Beyaz, yoğun damlatılabilir jel.

4. KLİNIK ÖZELLIKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

LİPOTEARS, kuru gözün semptomatik tedavisinde endikedir.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi :

Kuru göz tedavisi için kullanılan dozaj, kişiye göre ayarlanmalıdır.
Semptomların derecesine ve şiddetine bağlı olarak, konjunktiva kesesine günde 3 ila 5 kez 1'er damla damlatılır.
Normalde uzun süreli veya sürekli bir tedavi gerektiren kuru keratokonjunktivit tedavisi için, genellikle bir göz hekimine başvurulmalıdır.

Uygulama şekli :

Damlatma sırasında, tüpün göz üzerinde dikey olarak tutulmasıyla, uygun miktarda damla uygulanmış olur.
Yatma saatinden yaklaşık olarak 30 dakika önce uygulanır (göz kapaklarının birbirine yapışmasını önlemek için).

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler :

Böbrek/Karaciğer yetmezliği :

Özel kullanımı bulunmamaktadır.

Pediyatrik popülasyon :Geriyatrik popülasyon :

Özel kullanımı bulunmamaktadır.

4.3. Kontrendikasyonlar

İlacın bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık durumunda kullanılmamalıdır.

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

İlacı uygulamadan önce kontakt lensler çıkarılmalıdır ve LİPOTEARS damlatıldıktan 30 dakika sonra takılmalıdır.
Birlikte başka bir tedavi uygulanacak ise, bu tedavi LİPOTEARS damlatılmadan 15 dakika önce uygulanmalıdır (bakınız 4.5).
Kuru göz semptomları devam eder ya da kötüleşir ise, tedavi kesilmeli ve bir göz hekimine başvurulmalıdır.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Bildirilmemiştir.
LİPOTEARS, topikal olarak uygulanan göz ilaçlarının temas süresini uzatabilir. Birlikte uygulanacak olan herhangi bir göz tedavisi, LİPOTEARS damlatılmadan 15 dakika önce uygulanmalıdır.

4.6. Gebelik ve laktasyon Genel tavsiye

Gebelik kategorisi C.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik/ve-veya/embriyonal/fetal gelişim/ve-veya/doğum/ve-veya/doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir. İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.
LİPOTEARS gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Gebelik dönemi

LİPOTEARS'in insanlarda gebelik veya laktasyon sırasındaki kullanımına ait güvenilirlik verileri bulunmamaktadır. Pre-klinik veriler, LİPOTEARS'in insanda gebelik veya laktasyon sırasında kullanıldığında, çok az risk olduğunu göstermektedir.
Klinik verilerin eksikliği nedeniyle, LİPOTEARS'in gebelikte kullanılması önerilmemektedir.

Laktasyon dönemi

Klinik verilerin eksikliği nedeniyle, LİPOTEARS'in laktasyonda kullanılması önerilmemektedir.

Üreme yeteneği /Fertilite

Üreme yeteneği üzerine herhangi bir etkisi bildirilmemiştir.

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Kullanım koşullarına uyulduğu takdirde bile, jel uygulanmasından sonra filamentler oluşturduğundan, yaklaşık olarak 5 dakika süreyle görme keskinliğini azaltabilir. Dolayısıyla, araç ya da makine kullanan hastalar dikkatli olmalıdır ve görmeleri netleşinceye kadar araç ya da makine kullanmamalıdırlar.

4.8. İstenmeyen etkiler

İstenmeyen etkiler aşağıdaki sıklık derecesine göre belirtilmiştir:
Çok yaygın (> 1/10); yaygın (> 1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (> 1/1000 ila <1/100); seyrek (>1/10000 ila <1/1000); çok seyrek (<1/10000); bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

Göz hastalıkları

Seyrek : Göz irritasyonu Yanma hissi Gözde kızarıklık
Göz kapaklarının birbirine yapışması
Dev papiller konjunktivit
Yüzeyel noktalı keratit
Episklerit
Bulanık görme
Kaşıntı
Rahatsızlık hissi.
Tek tük vakalarda, bileşimindeki maddelere karşı intolerans gözlenebilir.

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Gözde ya da oral alım yoluyla oluşacak doz aşımının herhangi bir özel klinik riski yoktur. Ancak, gözkapaklarının birbirine yapışmasından kaçınmak için, küçük damlalar halinde uygulamaya dikkat edilmelidir.

5. FARMAKOLOJIK ÖZELLIKLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup : Oftalmik Lubrikan ATC kodu : S01XA
LİPOTEARS, yüksek moleküler ağırlıklı hidrofilik polimer bazlı oftalmik bir jeldir. pH'ı ve ozmolaritesi, normal gözyaşı filmine benzerdir. Fiziksel özellikleri sayesinde, oftalmik jel suyu yakalayarak, göz yüzeyinde şeffaf, lubrikan ve ıslatıcı bir film oluşturmaktadır.
Jel yapısı, gözyaşındaki tuzlar tarafından parçalanmaktadır ve böylelikle yüzeyde hidratasyon ve lubrikasyon sağlamaktadır. Kuru keratokonjunktivitten yakınan 54 hastada yürütülen bir çalışma, LİPOTEARS tedavisinin 6 hafta sonra gözyaşı filmi kırılma zamanını ortalama 5.3 ila
11.2 saniye uzattığını göstermiştir. Schirmer testi değerleri, 6 hafta sonra ortalama 4.8 ila 10.7 mm artmıştır.

5.2. Farmakokinetik özellikler

Bu ürün ile hayvanlarda veya insanda kontrollü farmakokinetik çalışmalar yürütülmemiştir. Ancak, karbomerin yüksek moleküler ağırlıklı olması nedeniyle, gözdeki dokulardan emilimi veya birikimi söz konusu değildir. Temelde benzer olan bir ürün ile yürütülen çalışmalar, gözde kalma süresinin yaklaşık 90 dakika olduğunu göstermiştir.

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Tekrarlanan uygulamalardan sonra ürünün toksisite, genotoksisite, potansiyel karsinojenisite, üreme toksisitesi ve farmakolojik toleransını araştırmak için yürütülen çalışmalara dayanan klinik öncesi veriler, insanda herhangi bir risk göstermemiştir.

6. FARMASÖTIK ÖZELLIKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Setrimid
Orta zincirli trigliseritler Sorbitol
Sodyum hidroksit Saf su

6.2. Geçimsizlikler

Bildirilmemiştir.

6.3. Raf ömrü

36 ay.
Açıldıktan sonra 28 gün içinde kullanılmalıdır.

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

Polietilen tüpte 10 g oftalmik jel.

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak imha edilmelidir.

7. RUHSAT SAHİBİ

Bausch &Lomb Sağlık ve Optik Ürünleri Ticaret A.Ş.
Saniye Ermutlu Sokak No:6 Ş aşmaz Plaza Kat: 11 D: 22-23 34742 Kozyatağı -Kadıköy İstanbul Tel: 0216 665 56 00

8. RUHSAT NUMARASI

130/37

9. İLK RUHSAT TARİHİ / RUHSAT YENİLEME TARİHİ


İlk ruhsat tarihi : 23.12.2010 Ruhsat yenileme tarihi :

10. KÜB'ÜN YENİLENME TARİHİ

İlaç Bilgileri

Lipotears %2 Oftalmik Jel

Etken Maddesi: Karbomer

Atc Kodu: S01XA20

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.