Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Canephron Kaplı Tablet Kısa Ürün Bilgisi

KISA ÜRÜN BİLGİSİ1. Ürünün İsmi

CANEPHRON® kaplı tablet

2. Kalitatif ve Kantitatif Bileşimi

Etkin maddeler:Centaurium erythraea(Levisticum officinale(Rosmarinus officinalisYardımcı maddeler:

Sukroz 60.431 mg

Laktoz monohidrat (buzağı sütünden elde edilen laktoz) 45.000 mg

Glikoz şurubu (kuru madde) 1.086 mg

Yardımcı maddeler arasında

Kerria3. Farmasötik Form

Kaplı tabletler.

Kaplı tabletler turuncu renkli, yuvarlak, bikonveks ve pürüzsüz yüzeylidir.

4. Klinik Özellikler
4.1 Terapötik Endikasyonlar

CANEPHRON® yalnızca uzun süreli kullanıma bağlı olarak belirtilen tedavi yönteminde kullanım için ruhsatlandırılmış geleneksel bitkisel tıbbi üründür.

CANEPHRON® geleneksel olarak eferent idrar yolu iltihabı hastalıkları kapsamında hafif şikayetler görülmesi halinde tedaviyi destekleyici olarak ve idrar yolunu arındırarak böbrek kumu birikimininönlenmesi amacıyla kullanılır.

4.2 Dozaj ve Uygulama Yöntemi

Başka türlü reçete edilmediği takdirde, 18 yaş ve üzeri yetişkinlerde günlük doz günde 3 kere 2 kaplı tablettir.

CANEPHRON®, hekim tavsiyesi olmadan 4 haftadan fazla kullanılmamalıdır.

1

Özelpopülasyonlara ilişkin ek bilgiler:


Böbrek/Karaciğer yetmezliği


Böbrek/karaciğer yetmezliği durumunda özel doz önerisi için yeterli veri bulunmamaktadır.

Pediyatrik popülasyon


CANEPHRON® 18 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

Geriatrik popülasyon


Yeterli veri mevcut olmadığı için bu ilacın geriatrik popülasyonda kullanımı önerilmemektedir.

4.3 Kontrendikasyonlar

Bu ilacın etkin maddelerine, Apiaceae (Maydanozgiller) familyasındaki diğer bitkilere (örn.; anason, rezene), anetol (anason, rezene gibi uçucu yağların bir bileşeni) veya bölüm 6.1'delistelenmiş olan yardımcı maddelerin herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.

Kardiyak ve renal fonksiyon bozukluğu bulunan hastalar ile nefrit ve aktif peptik ülser hastalarında kontrendikedir.

Diüretiklerle, antikoagülanlarla ve antihipertansiflerle etkileşir.

4.4 Kullanım İçin Özel Uyarılar ve Önlemler

Eğer inatçı ateş, spazm, idrarda kan, ağrılı idrar veya akut idrar güçlüğü varsa diferansiyel teşhis ve tıbbi tedavi gereklidir.

Nadir kalıtımsal fruktoz ve galaktoz intoleransı Lapp laktaz yetmezliği ya da glukoz-galaktoz malabsorpsiyonu veya sukraz-izomaltaz yetmezliği, laktaz yetmezliği problemi olan hastalarınCANEPHRON®'u kullanmamaları gerekir.

Safra yolu rahatsızlığı olanlarda hekim kontrolünde kullanılmalıdır.

4.5 Diğer Tıbbi Ürünler ile Etkileşimler ve Diğer Etkileşim Şekilleri

Diüretiklerle, antikoagülanlarla ve antihipertansiflerle etkileşimi bulunduğu için birlikte kullanılmamalıdır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler


Yeterli veri bulunmamaktadır.

Pediyatrik popülasyon


Yeterli veri bulunmamaktadır.

CANEPHRON® 18 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

4.6 Gebelik ve LaktasyonGenel tavsiye

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü


Bu konuyla ilgili herhangi bir çalışma yapılmamıştır.

Gebelik dönemi


Yeterli veri olmadığı için CANEPHRON® hamilelerde kullanılmamalıdır.

2

Laktasyon dönemi


Yeterli veri olmadığı için CANEPHRON® laktasyon döneminde kullanılmamalıdır.

Üreme yeteneği (Fertilite)


İnsanlara ait fertilite verisi mevcut değildir.

4.7 Araç ve Makine Kullanma Yeteneği Üzerindeki Etkiler

Yeterli veri bulunmamaktadır.

4.8 İstenmeyen Etkiler

İstenmeyen etkiler aşağıdaki sıklık derecelerine göre sınıflandırılmaktadır.

Çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (>1/1,000 ila <1/100); seyrek (>1/10,000 ila <1/1,000); çok seyrek (<1/10,000); bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahminedilemiyor).

Gastrointestinal bozukluklar (mide bulantısı, kusma, diyare) yaygın görülmektedir. Hipersensitivite/alerjik reaksiyonlar görülebilir. Sıklığı bilinmemektedir.

Hipersensitive/alerjik reaksiyona dair belirti görüldüğünde, CANEPHRON® kullanımı kesilmelidir.

Şüpheli Advers Reaksiyonların Raporlanması


Ruhsatlandırma sonrası şüpheli ilaç advers reaksiyonlarının raporlanması büyük önem taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine olanak sağlar. Sağlıkmesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye Farmakovijilans Merkezi(TÜFAM)'ne bildirmeleri gerekmektedir

([email protected] Doz Aşımı

Herhangi bir doz aşımı vakası bildirilmemiştir.

Doz aşımı durumunda, semptomatik tedavi başlatılmalıdır.

5. Farmakolojik Özellikleri5.1 Farmakodinamiik Özellikleri

Farmakoterapötik grup: Diğer ürolojikler

ATC kodu: G04BX

CANEPHRON® eferent idrar yolunda görülen enflamatuvar hastalıklar kapsamındaki şikâyetlerde hızlı bir azalma sağladığı pek çok klinik çalışma ile gösterilmiştir. Bu klinik çalışmalar sırasında eldeedilen sonuçlar CANEPHRON® 'un antienflamatuvar, spazmolitik, antinosiseptif ve antibakteriyelaktivitesini ortaya koymaktadır.

Klinik veriler aynı zamanda preklinik çalışmaların sonuçları ile desteklenmiş ve doğrulanmıştır.

In vitroin vivoex vivoin vivo

sıçan modelinde

3
miktürasyon sıklığı ve idrar kapasitesi gibi ürodinamik parametreleri normalize etmiştir. Aynı

in vivo

modelde CANEPHRON® antinosiseptif etki ortaya koymuştur.

In vitro5.2 Farmakokinetik Özellikleri

Farmakokinetikler ile ilgili sonuçlar, kronik toksisite testleri çerçevesinde yapılan toksikokinetik çalışmalardan çıkarılabilir. CANEPHRON®'daki her bir drog için bir markerin (12-O-metilkarnozikasit, z-ligustilid ve sverozit) plazma konsantrasyonu belirlendi. Sonuçlar plazmadaki önemli ve dozlaorantısal marker konsantrasyonları için kanıt sağlar. Ayrıca, herhangi bir birikim gözlenmemiştir.Tıbbi ürün için insan kinetik verisi bulunmamaktadır. Hayvanlarda test edilen dozlar, insan dozunun9 ve 22 katına eşittir ve böylece endike olan günlük 3x2 tabletlik dozu büyük ölçüde aşar.

Bu nedenle, insan dozuna herhangi bir etkisi olduğuna dair bir kanıt bulunmamaktadır.

5.3 Klinik Öncesi Güvenlik Verileri

Klinik olmayan veriler, geleneksel güvenlik farmakolojisi, tek ve tekrarlanan doz toksisitesi, genotoksisite, üreme ve gelişme toksisitesi çalışmalarına dayanarak insanlar için özel bir tehlikeortaya koymaz.

CANEPHRON®'un karsinojenik potansiyeli ile ilgili veriler mevcut değildir.

6. Farmasötik Özellikleri6.1 Yardımcı Maddelerin Listesi

Kalsiyum karbonat, Dekstrin, Glikoz şurubu (kuru madde), Laktoz monohidrat (buzağı sütünden elde edilen laktoz), Magnezyum stearat (bitkisel), Mısır nişastası, Montan glikol parafini, Povidon(25, 30), İşlenmemiş hint yağı, Sükroz, Şellak (parafinsiz), Susuz kolloidal silika, Talk, Kırmızıdemir oksit (E172), Riboflavin (E101), Titanyum dioksit (E171)

6.2 Geçimsizlikler

Yeterli veri bulunmamaktadır.

6.3 Raf ömrü

36 ay

6.4 Özel Saklama Önlemleri

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklanır.

Çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerde saklayınız.

6.5 Ambalajın Yapısı ve İçeriği

CANEPHRON® PVC/PVDC/Alüminyum blisterde sunulmaktadır.

Her bir blisterde 20 kaplı tablet vardır. Ambalaj boyutu 60 kaplı tablettir.

6.6 Kullanılmış Bir Ürünün veya Böyle Bir Üründen Kaynaklanan Atık Maddelerin İmhaTalimatları

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak imha edilmelidir.

4

7. Ruhsat Sahibi

Bionorica İlaç Ticaret A.Ş. Kavacık Mahallesi Ruhi Esmer Sk.Nart Plaza Apt. No: 1/134810 Beykoz/İstanbul

Tel: 0216 227 41 45 Faks: 0216 693 15 46

Üretici:

Bionorica SE / Almanya için Rottendorf Pharma GmbHOstenfelder Strasse 51-6159320 Ennigerloh, Almanya

8. Ruhsat Numarası

2020/284 - 29.12.2020

9. İlk Ruhsat Tarihi veya Ruhsatın Yenilenme Tarihi

İlk ruhsat tarihi: 29.12.2020 Son yenileme tarihi:

10. KÜB Yenileme Tarihi

5

İlaç Bilgileri

Canephron Kaplı Tablet

Etken Maddesi: Kirmizi Kantaron (centaurium Erythraea Rafn S.l.) Toprak Üstü Kismi, Selamotu (levisticum Officinale Koch.) Kökü, Biberiye (rosmarinus Officinalis L.) Yapraği

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Canephron Kaplı Tablet - KUB
 • Canephron Kaplı Tablet - KT
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Canephron 60 Tablet
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.