Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Fleet Fosfa-soda Oral Laksatif Kısa Ürün Bilgisi

Sindirim Sistemi ve Metabolizma » Kabızlık İlaçları » Kabızlık Tedavisi İçin İlaçlar » Osmotik Etkili İlaçlar

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

FLEET FOSFA-SODA oral laksatif

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin Maddeler :

5 mİ. içindeki değerler
Monobazik Sodyum Fosfat 2.4 g.
Dibazik Sodyum Fosfat 0.9 g.

Yardımcı Maddeler :

Her 45 ml'lik şişe 5 g Sodyum ihtiva eder.
Yardımcı maddeler için 6.1'e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Oral solüsyon
Berrak, renksiz, zencefil-limon kokulu, çökelti ve bulanıklılık içermeyen solüsyon

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

Bağırsak temizleyicisi olarak, hastayı kolon cerrahisine, kolonu röntgen ya da endoskopik inceleme için hazırlamak amacıyla kullanılır.
Bağırsak temizleme ajanları, kabızlığın tedavisi için kullanıma yönelik değildir.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekliPozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Öğlen 12 öncesi hastane randevuları için sabah dozaj talimatları, öğleden sonraki randevular için de öğleden sonraki dozaj talimatlarına uyulmalıdır.

Uygulama şekli:

SABAH RANDEVUSU

Randevudan önceki gün


Sabah saat 7'de kahvaltı yerine, en az bir bardak su veya “katı partikül içermeyen sıvı” içilir. Arzu edildiğinde daha fazla içilebilir.
“Katı partikül içermeyen sıvı” su, katı partikûil içermeyen çorba, posası süzülmüş meyva suyu, siyah çay veya koyu kahve, katı partikül içermeyen karbonatlı veya karbonatsızmeşrubatlar.
1. Doz - 45 mİ. FLEET FOSFA-SODA'yı yarım bardak (120 mİ) soğuk suda karıştırınız vehemen içiniz. Üzerine bir bardak (240 mİ) soğuk su içiniz. Arzu edildiğinde daha fazlaiçilebilir.
Bağırsak hareketleri boyunca, kaybolan sıvıyı yerine koyabilmek için içebildiğiniz kadar ekstra sıvı içiniz.
Öğlen 13.00 - Öğle yemeği yerine en az 3 bardak dolusu (720 mİ.) “katı partikül içermeyen sıvı” veya su içilir. Arzu edildiğinde daha fazla içilebilir.
Akşam 19:00 - Akşam yemeği yerine en az 1 bardak dolusu “katı partikül içermeyen sıvı” veya su içilir. Arzu edildiğinde daha fazla içilebilir.
2. Doz - 45 mİ. FLEET FOSFA-SODA'yı yarım bardak (120 mİ) soğuk suda karıştırınız vehemen içiniz. Üzerine bir bardak (240 mİ) soğuk su içiniz. Arzu edildiğinde daha fazlaiçilebilir.
İhtiyaç duyulduğunda ilave su veya “katı partikül içermeyen sıvı” gece yarısına kadar alınabilir.
Çok miktarda “katı partikül içermeyen sıvı” içmek bağırsağın temizliğini sağlar.
ÖĞLEDEN SONRA RANDEVUSU

Randevudan önceki gün


Öğlen 13.00 - Hafif yiyecekler alınabilir. Öğle yemeğinden sonra, hastane randevusu bitene kadar katı yiyecekler alınmamalıdır.
Akşam 19:00 - Akşam yemeği yerine en az bir bardak dolusu “katı partikül içermeyen sıvı” veya su içilir. Arzu edildiğinde daha fazla içilebilir.
1. Doz - 45 mİ. FLEET FOSFA-SODA'yı yarım bardak (120 mİ) soğuk suda karıştırınız ve hemen içiniz. Üzerine bir bardak (240 mİ) soğuk su içiniz. Arzu edildiğinde daha fazlaiçilebilir.
Bağırsak hareketleri boyunca, kaybolan sıvıyı yerine koyabilmek için içebildiğiniz kadar ekstra sıvı içiniz.
Akşam yatmadan önce en az üç bardak dolusu “katı partikül içermeyen sıvı” ya da su içiniz.

Randevu günü


Sabah 07:00 - Sabah kavaltısı yerine bir bardak dolusu “katı partikül içermeyen sıvı” veya su içilir. Arzu edildiğinde daha fazla içilebilir.
2. Doz - 45 mİ. FLEET FOSFA-SODA'yı yarım bardak (120 mİ) soğuk suda karıştırınız ve hemen içiniz. Üzerine bir bardak (240 mİ) soğuk su içiniz.
Bağırsak hareketleri boyunca, kaybolan sıvıyı yerine koyabilmek için içebildiğiniz kadar ekstra sıvı içiniz.
Çok miktarda “katı partikiil içermeyen sıvı” içmek bağırsağın temizliğini sağlar.
Sabah saat 8.00 e kadar daha fazla “katı partikiil içermeyen sıvı” veya su alınabilir.
Bu ürün yarım ila altı saat arasında bağırsak hareketi meydana getirir.

Uygulama sonrası

:
Hastalar işlem sonrası kaybolan sıvıyı teleafi etmek amaçlı bol su içmeye teşvik edilmelidir.

Özel populasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek/Karaciğer Yetmezliği:

Tuz yasaklı bir diyetteyseniz ya da böbrek hastasıysanız doktorunuz önermedikçe kullanmayınız. Yetişkinlerde olduğu gibidir.

Pediyatrik Popülasyon:

Yalnızca yetişkinler içindir: 18 yaşından küçük çocuklara verilemez.

Geriyatrik Popülasyon:4.3 Kontrendikasyonlar

Aşağıdaki hallerde kullanılmamalıdır.
• 18 yaş altı çocuklarda,
• Bulantı, kusma veya karın ağrısı olduğunda,
• Etkin veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık varsa
Aşağıdaki hastalıklarda kullanılmaz.
• Konjestif kalp yetmezliği,
• Renal fonksiyonun klinik olarak anlamlı bozulması,
• Assit,
• Bilinen veya şüphelenilen gastrointestinal obstrüksiyon,
• Megakolon (Konjenital veya sonradan edinilen),
• Perforasyon,
• Bağırsak tıkanıklığı,
• Aktif inflamatuvar bağırsak hastalığı,
• Hiperkalseminin eşlik ettiği primer hiperparatiroidizm
FLEET FOSFA-SODA diğer sodyum fosfat içeren laksatif ürünlerle birlikte kullanılmamalıdır.

4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

FLEET FOSFA-SODA yaşlı hastalarda nadiren de olsa elektrolit kaybından dolayı potansiyel ve ciddi ölüm vakalarıyla ilişkilendirilmiştir.

FLEET FOSFA-SODA'nınriskli popülasyonda tedavi başlamadan önce risk-yarar oranı dikkatlicedeğerlendirilmelidir.

Riskli popülasyonlarda, bilinen kontrendikasyonlu ve su kayıbı olan hastalarda FLEET FOSFA-SODA reçetelenirken özel olarak dikkat edilmelidir (4.2. ve 4.3. ebakınız). Tedaviden sonra elektrolit düzeylerinin ölçülmesi önemlidir.
FLEET FOSFA-SODA yaşlı hastalarda nadiren şiddetli ve potansiyel olarak fatal vücuttaki tuz seviyelerinde değişiklik (elektrolit bozukluğu) olguları ile ilişkilendirilmiştir. FLEETFOSFA-SODA'nın yarar/risk oranının bu risk grubu üzerinde tedaviye başlanmadan öncedikkatle değerlendirilmesi gerekir.
Akut miyokard enfarktüsü, anstabil angina vb. kalp hastalıkları, altta yatan renal bozukluk için risk artışı, hipotansiyon, hipovolemi ile eşlik eden hipotansiyon, önceden mevcut olanelektrolit bozuklukları, elektrolit bozuklukları için risk artışı, (örn., dehidratasyon, gastrikretansiyon, kolit, oral yolla yeterli miktarda sıvı alamama, hipertansiyon veya hastalardadehidratasyona neden olabilecek diğer durumlar) durumlarında veya zayıf bünyeli, düşkün yada yaşlı hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.
Kolostomi veya ileostomi varlığında veya tuzsuz bir diyet yapılması gerekiyorsa preparat dikkatli kullanılmalıdır. Çünkü elektrolit dengesinde bozukluk, dehidratasyon veya asitdengesinde bozukluk meydana getirir.
Bu riskler altındaki hastalarda, başlangıçta ve tedavi sonrasında sodyum, potasyum, kalsiyum, klorür, bikarbonat, fosfat, kandaki üre azotu ve kreatinin değerleri göz önüne alınmalıdır.
Serumda sodyum ve fosfat düzeylerinde yükselme, kalsiyum ve potasyum düzeylerinde ise azalma riski vardır ve bunların sonucunda hipernatremi, hiperfosfatemi, hipokalsemi,hipokalemi ve asidoz oluşabilir.
Mide- bağırsak ameliyatı olmuş ya da başka bir nedenden dolayı hipomotilite problemi olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.
İlaç kullanımı ardından sık ve sulu dışkı gelecektir. Hastalar sık ve sulu dışkı çıkaracakları konusunda uyarılmalıdır. Dehidratasyonun önlenmesine yardımcı olması için hastalarmümkün olduğunca çok sıvı almaya teşvik edilmelidir. Etkili bir pürgatif kullanılırken yeterlisıvı alınmaması, aşırı sıvı kaybına neden olabilir. Bunun sonucunda da dehidratasyon vehipovolemi oluşturabilir. Pürgatif kullanımına bağlı dehidratasyon ve hipovolemi oral yetersizsıvı alımıyla, bulantı, kusma ile, iştahsızlık, diüretik ile, anjiyotensin dönüştürücü enziminhibitörleri (ACE-Fler), anjiyotensin reseptör blokerleri (ARB'ler) ve nonsteroidal anti-inflamatuvar ilaçlar (NSAID'ler) gibi ilaçların kullanımıyla artabilir ve akut renal yetmezliklebirlikte olabilir. Sodyum fosfatlar ve PEF-3350 içeren pürgatifler ile akut renal yetmezliğeilişkin raporlar nadirdir.
Geçici renal yetersizlik ve renal yetmezlik ile ilişkili olan nefrokalsinozis, bağırsak temizliği için sodyum fosfat kullanan hastalarda çok nadir olarak rapor edilmiştir. Bu raporlarınçoğunluğu hipertansiyon tedavisi için ilaç almakta olan veya diüretikler ve NSAID gibidehidratasyona neden olabilecek başka ilaçlar kullanan yaşlı bayan hastalarda meydanagelmiştir. Dehidratasyona predispozisyonu olabilecek durumları bulunan ya da anjiyotensindönüştürücü enzim inhibitörleri (ACE-I) veya anjiyotensin reseptör blokerleri (ARB'ler) gibiglomerular filtrasyon oranını azaltabilecek ilaçlar alan hastalar pürgatif preparatlarınkullanımından önce hidrasyon durumu değerlendirilmeli ve uygun şekilde tedavi edilmelidir.Bilinen kontrendikasyonlara ve yeterli hidrasyona dikkat edilerek önerilere göre FLEETFOSFA-SODA reçetelenmesine dikkat edilmelidir.
Bu ürün çoğunlukla

V2

ila 6 saat arasında etki gösterir. FLEET FOSFA-SODA aldıktan sonra 6 saat içinde bağırsak hareketi olmadığı takdirde kullanımının kesilmesi ve dehidratasyonolasılığı nedeniyle derhal doktorla temas etmesi talimatı verilmelidir.
Çok nadiren, endoskopide rektosigmoid bölgede tek veya çok sayıda aftoid benzeri noktasal lezyonlar gözlemlenmiştir. Bunlar kolon preparatında lenfoid foliküller veya farklıinflamatuar infiltratlar ya da epitelyal konjesyonlar/değişiklikler olarak ortaya çıkar. Buanormallikler klinik olarak anlamlı değildir ve tedavi edilmeden spontan olarak kaybolurlar.
Hipokalsemi veya hipokalemi gibi elektrolit dengesizliklerinin bir sonucu olarak hafif QT aralığı uzaması nadiren oluşabilir. Bu değişiklikler klinik açıdan anlamlı değildir.
Bu tıbbi ürün her 45 ml'lik şişede 5 g sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde bulunan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.
FLEET FOSFA-SODA'nın alkol ile etkileşimi ile ilgili veri yoktur.

4.5 Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Kalsiyum kanal blokerleri, diüretikler, lityum tedavisi veya elektrolit düzeylerini etkileyebilen başka ilaçlarla birlikte dikkatlikullanılmalıdır. Çünkü
hiperfosfatemi, hipokalsemi, hipokalemi, hipernatremik dehidratasyon ve asidoz oluşabilir.
FLEET FOSFA-SODA alımı sırasında gastrointestinal kanaldan ilaçların
absorpsiyonu gecikebilir veya tümüyle engellenebilir. Düzenli olarak alman oral ilaçların (örn. oral kontraseptifler, antiepileptik ilaçlar, antidiyabetikler ve antibiyotikler) etkinliğiazalabilir ya da tümüyle ortadan kalkabilir. QT aralığını uzattığı bilinen ilaçları alanhastalarda da dikkatli olunması önerilir.
Paratiroid hormonu kullanan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:Pediyatrik popülasyon:

18 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı kontrendike olduğu için bu popülasyon ile etkileşim çalışması yapılmamıştır.

4.6 Gebelik ve laktasyonGenel tavsiye

FLEET FOSFA-SODA'nın gebelik kategorisi C dir.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir. Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar tedavi süresi boyunca etkin bir doğumkontrol yöntemi kullanmalıdır.

Gebelik dönemi

FLEET FOSFA-SODA'nın gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik, embriyonal/fetal gelişimi, doğum ve doğumsonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir. İnsanlara yönelik potansiyel riskbilinmemektedir.
FLEET FOSFA-SODA gerekli olmadıkça gebelik sırasında kullanılmamalıdır.
Bu katagorideki ilaçlar, eğer hekim ilacın gebe kadına sağlıyacağı yararın, fetüs üzerindeki potansiyel riskini haklı göstereceğine inanıyorsa kullanılmalıdır.

Laktasyon dönemi

FLEET FOSFA-SODA'nın insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Sodyum fosfat insan sütüne geçebileceğinden, bağırsak temizleme solüsyonunun ilk dozundan itibaren ikincidozun 24 saat sonrasına kadar sütün sağılarak atılması tavsiye olunur. Kadınlar, FLEETFOSFA-SODA'nın ikinci dozunu aldıktan sonra 24 saat süreyle bebeklerini emzirmemelidir.

Üreme yeteneği/Fertilite

Henüz bir gebelik oluşmadığından üreme yeteneği ve fertilite döneminde gözlenen bir yan etki görülmemiştir

4.7 Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

FLEET FOSFA-SODA dehidrasyondan dolayı baş dönmesine neden olabilir. Bu da araç veya makine kullanımını hafif düzeyde etkileyebilir.

4.8 İstenmeyen etkiler

Görülen yan etkiler aşağıdaki sıklıklara göre MedDRA V8.0 sistemi ile sınıflandırılmıştır:
Çok yaygın (>1/10), yaygın (>1/100, <1/10), yaygın olmayan (>1/1.000, <1/100), seyrek (>1/10.000 ila <1/1.000), çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketletahmin edilemiyor).

Bağışıklık sistemi hastalıkları:

Çok seyrek : Hipersensitivite

Metabolizma ve beslenme hastalıkları:

Yaygın olmayan : Dehidratasyon
Çok seyrek : Hiperfosfatemi, Hipokalsemi, Hipokalemi, Hipernatremi, Metabolik asidoz, Tetani

Sinir sistemi hastalıkları:

Çok yaygın : Baş dönmesi
Yaygın : Baş ağrısı
Çok seyrek : Parestezi, Bilinç kaybı

Kardiyak hastalıklar:

Çok seyrek : Miyokard enfarktüsü, Aritmi

Vasküler hastalıklar:

Çok seyrek : Hipotansiyon

Gastrointestinal hastalıklar:

Çok yaygın : Bulantı, Abdominal ağrı, Abdominal distansiyon, Diyare
Yaygın : Kusma, Anormal kolonoskopi (rektosigmoid bölgede klinik açıdan anlamlı olmayan ve tedavi edilmeden spontan olarak kaybolan tek veya çok sayıda aftoid benzeri noktasallezyonlar)

Deri ve deri altı doku hastalıkları:

Çok seyrek : Dermatit alerji

Kas iskelet bozuklukları, bağ dokusu ve kemik hastalıkları:

Çok seyrek : Kas krampı

Böbrek ve idrar yolu hastalıkları:

Çok seyrek : Akut renal yetmezlik, Kronik renal yetmezlik, Nefrokalsinoz

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar:

Çok yaygın : Ürperme, Asteni Yaygın : Göğüs ağrısı

4.9 Doz aşımı ve tedavisi

Doz fazlası sonucu ciddi yan etkiler oluşabilir. Eğer kazara normal dozdan çok daha fazla alındıysa hastaneye başvurun.
FLEET FOSFA-SODA aşırı dozlarda kullanıldığında, çocuklara verildiğinde veya sindirim kanalında tıkanıklığı olan hastalara verildiğinde hipokalsemi, hipernatremi ve asidozun eşlikettiği ölümcül hiperfosfatemi olguları vardır.
Aşırı doz hastalarda aşağıdaki semptomlara neden olmaktadır: dehidratasyon, hipotansiyon, taşikardi, bradikardi, taşipne, kalp durması, şok, solunum yetmezliği, dispne, konvülsiyonlar,paralitik ileus, anksiyete, ağrı. Aşırı doz alınması serumdaki sodyum ve fosfat düzeylerindeartışa, kalsiyum ve potasyum düzeylerinde azalmaya yol açabilir. Bu vakalarda hipernatremi,hiperfosfatemi, hipokalsemi, hipokalemi ve asidoz oluşabilir.
Aşırı dozlarda, yanlışlıkla FLEET FOSFA-SODA verilen çocuklarda ve obstrüksiyonlu hastalarda da belgelenmiş tümüyle iyileşme olguları vardır. Bu hastalardanbiri, normal dozun altı katı olan aşırı doz almıştır.
Aşırı alıma bağlı toksik etkiyi rehidratasyonla tedavi etmek mümkündür, intravenöz yoldan %10'luk kalsiyum glukonat verilmesi gerekebilir.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER5.1 Farmakodinamik özellikler

ATC kodu: A06AD
Farmakoterapötik grubu: Osmotik akiviteye sahip laksatif.
FLEET FOSFA-SODA osmotik olarak ince bağırsak lümeninde sıvı tutulmasını arttırarak etki gösteren tuzlu laksatiftir. İleum içerisindeki sıvı toplanması şişkinlik oluşturur ve sırasıylaperistalsi hareketleri ve barsakların boşalımını arttırır.

5.2 Farmakokinetik özelliklerGenel özellikler:

Lokal etkilidir, emilimi yoktur dolayısıyla farmakokinetik özellik göstermez.

Emdim:


Emilimi yoktur.

Dağılım:


Lokal etkilidir.

Biyotransformasyon:


Lokal etkili olduğu için biyotransformasyonu beklenmemektedir.

Eliminasyon:


Herhangi bir eliminasyona uğramamaktadır

5.3 Klinik öncesi güvenlilik verileri

FLEET FOSFA-SODA ile hayvanlarda üreme toksisitesi çalışmaları yapılmamıştır.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER6.1 Yardımcı maddelerin listesi Bileşimine giren maddeler

Gliserol
Sodyum sakkarin Sodyum benzoat (E211)
Saf su
Zencefil-limon aroması1

6.2 Geçimsizlikler

Uygulanabilir değildir.

6.3 Raf ömrü

Raf ömrü 36 (otuzaltı) aydır.

6.4 Saklamaya yönelik özel tedbirler

25°C altında saklayınız.

6.5 Ambalajın niteliği ve içeriği

FLEET FOSFA-SODA karton kutu içinde 2x45 mİ veya 100x45 mİ (hastane ambalajı) ihtiva eden polipropilen, içi alüminyum folyo kaplı, vidalı kapakları olan polietilen şişelerin içindesunulmaktadır.
Piyasada her ambalaj boyutu mevcut olmayabilir.

6.6 Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Dış ambalaj karton kutu olduğundan geri dönüşümlüdür. Özel bir önleme gerek yoktur.

7. RUHSAT SAHİBİ

KOZMED Farmasötik Ürünler Pazarlama İthalat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.
1324 Cadde No: 5/6-7 Aşağıöveçler-ANKARA Tel: 0312 4728568Faks: 0312 4729499e-posta:

mndogu@hotmail.comÜretici firma

C.B. FLEET Co. Inc. Lynchburg VA. U.S.A.

Pazarlama izni sahibi

E. C. De Witt and Company Limited Tudor Road Manor Park RuncornWA7 İSZ İNGİLTERE

8. RUHSAT NUMARASI:

100/46

9. İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk Ruhsat Tarihi: 21.10.1996 Ruhsat Yenileme Tarihi:

10. KÜB'ÜN YENİLEME TARİHİ

9
1
Zencefil Limon Aroması:
Oleorezin Zencefil Alkol
Limon Yağı
Kısmen Deterpine Limon Yağı Sitrik AsitSu

İlaç Bilgileri

Fleet Fosfa-soda Oral Laksatif

Etken Maddesi: Monobazik Sodyum Fosfat, Dibazik Sodyum Fosfat

Atc Kodu: A06AD

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Fleet Fosfa-soda Oral Laksatif-KUB
 • Fleet Fosfa-soda Oral Laksatif-KT
 • Google Reklamları

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.