Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Nexplanon 68 Mg Implant Kısa Ürün Bilgisi

Ürogenital Sistem ve Cinsiyet Hormonları » Cinsiyet Hormonları ve Genital Sistem » Sistemik Hormonal Gebeliği Önleyici İlaçlar » Progestojenler » Etonogestrel

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

NEXPLANON 68 mg Implant

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

NEXPLANON, radyoopak, biyolojik olarak parçalanmayan, yalnızca progestagen içeren, steril olarak esnek implanta yüklenmiş, kullanıma hazır, tek kullanımlık bir aplikatördür.
Her radyoopak implant 68 mg etonogestrel içerir; salım hızı 5-6 hafta boyunca yaklaşık 60-70 mikrogram/giin'dür ve ilk yılın sonunda yaklaşık 35-45 mikrogram/gün, ikinci yılın sonunda yaklaşık 30-40 mikrogram/gün ve üçüncü yılın sonunda yaklaşık 25-30 mikrogram/ gün düzeyine düşer. Yeni geliştirilmiş aplikatör tek elle kullanılmak ve implantm deri-altma doğru bir şekilde yerleştirilmesini kolaylaştırmak için tasarlanmıştır.
Yardımcı maddeler için 6.Pe bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Subdermal kullanım için implant.
Radyoopak, biyolojik degredasyona uğramayan, beyaz-kirli beyaz, yumuşak, 4 cm uzunlukta ve 2 mm çapında esnek çubuk.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapotik endikasyoıılar

Kontrasepsiyon

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli Pozoloji/uyguiama sıklığı ve süresiyerleştirilmeden önce gebelik olasılığı dışlanmalıdır

İmplantı yerleştirecek doktorların NEXPLANON aplikatörünün ve implantmm yerleştirme-çıkarılma tekniklerine hakim olabilmek için bir eğitim almaları ve uygun koşullarda implantı yerleştirmek ve çıkarmadan önce danışmanlık İstemeleri şiddetle Önerilir. İmplantm yerleştirilme ve çıkarılması ile ilgili ek bilgi ve daha ayrıntılı yönergeler istendiği taktirde ücretsiz olarak gönderilecektir (Merck Sharp Dohme İlaçları Ltd. Şti. Eseııtepe / İstanbul Telefon no: 0 212 336 10 00)
İmplant yerleştirilmeden önce, 'NEXPLANON nasıl yerleştirilir' ve ;NEXPLANON nasıl çıkarılır' bölümlerindeki yerleştirme ve çıkarma talimatlarını dikkatlice okuyunuz ve uygulayınız.
NEXPLANON uzun etkili bir hormonal kontraseptiftir. Derialtına tek bir implant yerleştirilir ve üç yıl boyunca orada bırakılabilir. Yerleştirildiği tarihten sonra, en fazla üç yıl içinde implanü çıkarınız. Kullanıcı, herhangi bir zamanda NEXPLANON çıkarmak isteyebileceği ve implaııtın üç yıldan daha uzun süre kullanılamayacağı konusunda bilgilendirilmelidir. Hekimler kilolu kadınlarda implantı daha erken değiştirmeyi düşünebilir (bkz. '4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri 'Uyarılar' bölümü). İmplant çıkarıldıktan hemen sonra yeni bir implantm yerleştirilmesi kontrasepsiyonu sürdürecektir. Eğer kadın NEXPLANON kullanımına devam etmek istemez fakat gebelikten korunmaya devam etmek isterse, başka bir kontraseptif yöntem önerilmelidir.
NEXPLANON implantmın başarılı bir şekilde kullanılabilmesi ve daha sonra da çıkarılabilmesi için, implant deri altına, talimatlara uygun şekilde, dikkatlice ve doğru olarak yerleştirilmelidir. Eğer implant talimatlara uygun şekilde ve doğru zamanda yerleştirilmezse (bakınız "NEXPLANON

ne zaman yerleştirilir" ve "nasıl yerleştirilir'),

bu durum istenmeyen gebelikle sonuçlanabilir.
NEXPLANON implantı, biseps ve triseps kasları arasındaki bağ dokusunun derinliklerinde yer alan büyük damarların ve sinirlerin zarar görmemesi için, kolun üst bölümünün iç tarafına subdermal olarak, derinin hemen altına yerleştirilmelidir.
Yerleştirilme tamamlandıktan hemen sonra, implantm varlığı palpasyonla doğrulanmalıdır. İmplantın palpe edilemediği durumlarda ya da implantm varlığından kuşku duyulduğu zaman, doğrulama İçin diğer yöntemlere başvurulmalıdır (bkz. bölüm 'NEXPLANON nasıl yerleştirilir'). İmplantın varlığı doğrulanıncaya kadar kadına, hormonal olmayan bir kontraseptif yöntem kullanılması önerilmelidir.
NEXPLANON'un ambalajında kadının, implantın seri numarasını yazacağı bir Kullanıcı Kartı vardır. Doktorlardan da Kullanıcı Kartı'na implantm yerleştirilme tarihini, hangi kola yerleştirildiğini ve çıkarılması amaçlanan tarihi kaydetmeleri istenmektedir. Ambalajda ayrıca doktorların seri numarasını kaydetmeleri için yapışkanlı etiketler de vardır.

NEXPLANON ne zaman yerleştirilir:


ÖNEMLİ: İmplant yerleştirilmeden önce gebelik olasılığını ortadan kaldırınız.

Yerleştirilme işleminin ne zaman yapılacağı, aşağıda belirtildiği üzere kadının yakın zamandaki kontrasepsiyon hikayesine bağlıdır:

Öncesinde hormonal kontrasepsiyon kullanılmadığında


İmplant, kadının kanaması devam ediyor olsa bile menstriial siklusun 1. günü (menstriiasyon kanamasının ilk günü) ve 5. günü arasında yerleştirilmelidir.
Eğer yerleştirme önerildiği şekilde yapılırsa, ilave kontrasepsiyon gerekli değildir. Eğer yerleştirme için önerilen zamandan sapılırsa, kadına yerleştirme sonrası 7 güne kadar bir bariyer yöntem kullanılması tavsiye edilmelidir. Eğer halihazırda ilişkiye girilmişse, gebelik olasılığı dışlanmalıdır.

Kombine hormona! kontraseplif yönteminden geçiş yapılırsa (kombine oral konlraseptif (KOK), vajina! halkaya da Iransdermal' flasier)


İmplanl tercihen, önceki KOK tedavisinin son etkin tablet (etkin madde içeren son tablet) kullanım gününden sonraki gün, fakat en geç olarak tabletsiz dönem veya önceki kombine oral kontraseptifiıı en son plasebo tabletini takiben yerleştirilmelidir. Vajinal halka ya da transdermal flaster kullanıldığı durumlarda, tercihen flasteriıı çıkarıldığı gün İçinde olmak üzere,en geç sonraki uygulama gününe kadar istenilen zamanda implant yerleştirilmelidir.
Eğer yerleştirme önerildiği şekilde yapılırsa, ilave kontrasepsiyon gerekli değildir. Eğer yerleştirme için önerilen zamandan sapılırsa, kadına yerleştirme sonrası 7 güne kadar bir bariyer yöntem kullanılması tavsiye edilmelidir. Eğer halihazırda ilişkiye girilmişse, gebelik olasılığı dışlanmalıdır.

Yalnızca-progestagen yönteminden geçiş yapılırsa (örn: yalnızca-progestagen içeren doğum kontrol hapı, enjekte edilebilen kontraseplif implant ya da rahim içi sistem ( RİS)

Yalnızca-progestagen yöntemlerinin birçok çeşidi olduğundan, implant aşağıdaki şekilde yerleştirilmelidir.
• Enjekte edilebilen kontraseptifler: Planlanmış bulunan bir sonraki enjeksiyon gününde, enjeksiyon yerine implant yerleştirilmelidir.
® Yalnızca-progestagen içeren doğum kontrol hapı: Kadın ayın herhangi bir gününde yalnızca-progestagen içeren doğum kontrol hapından NEXPLANON kullanımına geçiş yapabilir. İmplant, son tablet alımmdan sonraki 24 saat içinde yerleştirilmelidir.
• İmplant/ Rahim içi sistem (RİS): Önceki implantm veya RİS'in çıkarıldığı aynı gün implant yerleştirilebilir.
Eğer yerleştirme Önerildiği şekilde yapılırsa, ilave kontrasepsiyon gerekli değildir. Eğer yerleştirme için önerilen zamandan sapılırsa. kadına yerleştirme sonrası 7 güne kadar bir bariyer yöntem kullanılması tavsiye edilmelidir. Eğer halihazırda ilişkiye girilmişse, gebelik olasılığı dışlanmalıdır.

Düşük veya kürtaj sonrasında


• İlk trimester: İlk trimesterdeki düşük ve kürtaj sonrası 5 gün içinde implant yerleştirilmelidir.
• İkinci trimester: İkinci trimesterdeki düşük ve kürtaj sonrası implant 21 ila 28. günler arasında yerleştirilmelidir.
Eğer yerleştirme önerildiği şekilde yapılırsa, ilave kontrasepsiyon gerekli değildir. Eğer yerleştirme için önerilen zamandan sapılırsa, kadına yerleştirme sonrası 7 güne kadar bir bariyer yöntem kullanılması tavsiye edilmelidir. Eğer halihazırda ilişkiye girilmişse, gebelik olasılığı dışlanmalıdır.

Doğum sonrasında


« Emzirme durumunda: İmplant doğum sonrası dördüncü haftadan sonra yerleştirilmelidir {bkz.Böliim 4.6 "'Gebelik ve laktasyon"). Kadınlara yerleştirme sonrası 7 güne kadar bir bariyer yöntem kullanılması önerilmelidir. Eğer halihazırda ilişkiye girilmişse, gebelik olasılığı dışlanmalıdır.
® Emzirmeme durumunda: implant doğum sonrası 21 ila 28. günler arasında yerleştirilmelidir. Eğer yerleştirme önerildiği şekilde yapılırsa, ilave kontrasepsiyoıı gerekli değildir. Eğer implant doğum sonrası 28 günden sonra yerleştirilirse, kadına yerleştirme sonrası 7 güne kadar bir bariyer yöntem kullanılması tavsiye edilmelidir. Eğer halihazırda ilişkiye girilmişse, gebelik olasılığı dışlanmalıdır.

Uygulama şekli

NEXPLANON nasıl yerleştirilir;


NEXPLANON implantmm başarılı bir şekilde kullanılabilmesi ve daha sonra da çıkarılabilmesi için, talimatlara göre dikkatlice ve doğru olarak subdermal yerleştirilmesi gerekir. Yerleştirilme sonrası gerek doktor gerekse kadın implantı palpasyonla, yerleştirildiği yerde hissedebilmelidir.

İmplant derinin hemen altına subdermal olarak yerleştirilmelidir.

İmplant çok derine yerleştirilirse, sinirler veya damarlar zarar görebilir, İmplant çok derine veya hatalı olarak yerleştirilirse, parestezi (sinir hasarına bağlı) veya yerleştirildiği yerden uzaklaşma (kas içerisine veya fasyaya yerleştirilmesine bağlı) ve seyrek olarak damar içerisine yerleştirilme görülebilir. Dahası implant çok derine yerleştirildiğinde, palpe edilemeyebilir ve implantın nerede bulunduğunun anlaşılması ve/veya çıkarılması zor olabilir.
NEXPLANON'un yerleştirilmesi, aseptik koşullar altında ve yalnızca, prosedürü bilen bir doktor tarafından gerçekleştirilmelidir. İmplantın yerleştirilmesi yalnızca, implantın önceden yüklenmiş olduğu aplikatör ile gerçekleşmelİdir.
Derinin hemen altındaki iğnenin yerinin ve hareketlerinin kenardan net bir şekilde görülebilmesi için doktorun, tüm yerleştirilme işlemini oturduğu yerde yapması önerilir.
® Kadının, genellikle kullanmadığı kolu dirsekten bükülmüş ve dışa doğru dönmüş durumda muayene masasına yatırılmalı ve el bileği kulağına paralel olarak ya da eli başına yakın olacak şekilde durmalıdır (Şekil 1).
® Kadının kullanmadığı kolunun üst bölümünün iç tarafında, humerus medİa! epikondilİnin yaklaşık 8-10 cm yukarısında olan yerleştirilme yeri belirlenmelidir (Şekil 2), İmplant, triseps ve biseps kaslarının arasındaki oluğa, subkutanöz. dokunun altında bulunan büyük kan damarları ve sinirlerden kaçınmak için derinin hemen altına subdermal olarak yerleştirilmelidir (bakınız bölüm "4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri. Uyarılar").
® Steril bir işaret kalemiyle birincisi implantın yerleştirileceği yere, İkincisi bunun birkaç santimetre proksimaline olmak üzere iki işaret koyulmalıdır (Şekil 2). İkinci işaret daha sonra, yerleştirilme işlemi sırasında yön gösteren bir kılavuz olarak kullanılacaktır.
Yön gösteren işaret
Yerleştirme Medial epikondil yeri Şekil 2
Yerleştirme yeri antiseptik bir solüsyon İle temizlenmelidir.
Yerleştirme yerine anestezi uygulanmaldır. (örneğin; hemen deri altına, planlanan yerleştirme kanalı boyunca % 1 'lik 2 mİ lidokain enjekte edilerek veya anestezik spreyle).
Steril tek kullanımlık NEXPLANON aplikatör içeren implant blisterinden çıkarılmalıdır. Eğer sterilİtesinden şüphe edilirse, aplikatör kullanılmamalıdır.
Aplikatörü, iğnenin hemen yukarısında olan, yüzey bölgesinden tutunuz. Ok yönünde gösterildiği üzere horizontal olarak kaydırarak iğnenin üzerindeki koruyucu saydam kapağı çıkarınız (Şekil 3). Eğer kapak aplikatörden kolayca aynlmıyorsa, aplikatör kullanılmamalıdır. İğnenin ucundan içeriye bakıldığında, beyaz renkli implants görebilirsiniz.

İğne geri çekilip implantın aplikatörden zamanından önce serbest kalmasını sağlayacağından, iğneyi deri altına tümüyle sokuncaya kadar mor renkli sürgüye dokunmayınız.

Yerleştirme yeri çevresindeki deri, boşta olan elin baş ve işaret parmağı ile gerilir (Şekil 4).

Mor renkli sürgü
Şekil 4
® İğne, ucu deriyle yaklaşık 30°C açı yapacak şekilde deriye batırılır. (Şekil 5).
Şekil 5
• Aplikatör aşağıya doğru indirilip yatay konuma getirilir. Deri iğnenin ucuyla kaldırılırken (Şekil 6), iğne tüm uzunluğu boyunca ileriye doğru kaydırılmalıdır. Hafif bir direnç hissedilebilir ama aşırı güç kullanılmamalıdır.

İğne deri altına tamamen girmezse, implant gereken şekilde yerleştirilemeyecektir.

Eğer oturuyorsanız ve yukarıdan DEĞİL DE kenardan aplikatöre bakıyorsanız, iğnenin hareketini en iyi şekilde görebilirsiniz. Bu pozisyonda derinin hemen altındaki iğnenin yerleşme yerini ve hareketini net olarak görebilirsiniz.

« 'Fam olarak yerleşen iğne ile aplikatörü aynı pozisyonda tutunuz.Eğer gerekirse, prosedür süresince aplikatörü aynı pozisyonda tutmak için serbest olan elinizi kullanabilirsiniz. Mor renkli sürgünün kilidini, hafifçe aşağsya doğru bastırarak açınız. Duruncaya kadar sürgünün tamamını arkaya doğru çekiniz (Şekil 7). İmplantmız şimdi deri altındaki en son po/.isyonunundadır ve iğne aplikatöriin gövdesi içerisinde kilitlidir. Aplikatör şimdi çıkarılabilir.

Eğer aplikatör bu prosedür boyunca aynı pozisyonda kalmazsa veya mor sürgü arkaya doğru tamamen çekilmezse, implant gereken şekilde yerleşin e v ec ektir.

Şekil 7

® Kadının koluna implantın yerleştirilmesinden hemen sonra her zaman implantın varlığı palpasyon ile kontrol ediimelidir.

İmplantın her iki ucu da palpe edilerek, 4 cm uzunluğundaki çubuğun varlığı doğrulanabilir. (Şekil 8).
Şekil 8

Eğer impiant palpasyonla hissedilemezse veya varlığından şüphe duyulursa,

• Aplikatör kontrol edilir. İğne tamamen geri çekilmeli ve sadece obturatörün mor ucu görünmelidir.
• İmplantın varlığını teyit etmek için diğer yöntemler kullanılmalıdır. Uygun yöntemler: iki boyutlu röntgen, bilgisayarlı tomografi (BT). doğrusal-dizilimli, yüksek frekanslı (10 M Hz veya daha yüksek) bir transduserle ultrason taraması (US) veya manyetik rezonans (MR). İmplantın lokalizasyonu amacıyla BT, US veya MR kutlanmadan önce, talimat almak üzere lokal NEXPLANON tedarikçisine danışılması önerilir. Bu görüntüleme yöntemleriyle bir sonuç alınamazsa, implantın deri altında durduğunun, hastadan alman kan örneğindeki etonogestrel düzeyi ölçülerek doğrulanması önerilir. Merck Sharp Dohme bu durumda, uygulanacak uygun prosedür konusunda bilgi sağlayacaktır.

İmplantın yerinde durduğu doğrulanana kadar, hormonal olmayan bir kontraseptif yöntem kullanılmalıdır.

® Yerleştirme yerinin üzeri, küçük bir yapışkan bandajla kapatılır. Kadından, implaııtı palpe etmesi istenir.
® Hkimoz lan önlemek için sıkı bir biçimde steril bandaj yapılır. Kadın sıkı bandajı 24 saat sonra ve küçük bandajı 3-5 gün sonra yerleştirme yerinden çıkarabilir.
® Kullanıcı Karlı doldurulmaiıve saklaması için kadına verilmelidir. Aynı zamanda yapışkanlı etiketler de doldurulmalı ve kadının tıbbi kayıdına eklenmelidir.
• Aplikatör sadece tek kullanımlıktır ve biyolojik atıkların yok edilmesine İlişkin yerel düzenlemelere uygun olarak atılmalıdır.

NEKPLANON nasıl çıkarılır:


İmplantm çıkarılmasına başlanmadan önce doktor,

NEKPLANON'mm

yerini öğrenmek için Kullanıcı Kartı'na bakmalıdır. İmplantm koldaki yeri, palpasyonla tam olarak doğrulaıımalıdır.
İmplant palpe edilemiyorsa, varlığını doğrulamak İçin iki-boyutlu röntgen kullanılabilir. Palpe edilemeyen bir implantm yeri, çıkarma işlemi öncesinde mutlaka belirlenmelidir. Bilgisayarlı tomografi (BT), doğrusal-dizilimli, yüksek frekanslı (10 MHz veya daha yüksek) bir transduserle ultrason taraması (US) ya da manyetik rezonans görüntülemesi (MR), uygun yöntemlerdir. Eğer bu görüntüleme yöntemleriyle sonuç alınamazsa, implantm doğrulanması amacıyla kanda etonogestrel seviyesi tayini yapılabilir. Daha fazla yol gösterici bilgi için Merck Sharp Dohme ile iletişim kurulabilir.
Palpe edilemeyen bir implantm yeri saptandıktan sonra çıkarma işlemi, ultrason kılavuzluğu altında yapılabilir.
Seyrek de olsa, implantm yerleştirildiği yerden başka bir yere göç ettiği bildirilmektedir; implant çok derinlere yerleştirilmediği sürece bu yer değiştirme genellikle, orijinal pozisyonuyla karşılaştırıldığında pek azdır (bkz. bölüm 4.4.Özel kullanım uyarıları ve önlemleri “Uyanlar”). Çok derine yerleştirilmiş bir implantm palpasyonla, US ve/veya MR ile lokalizasyoııunun saptanması zor olabilir ve çıkarılması için daha büyük bir insizyon ve daha fazla zaman gerektirebilir.
implant, yalnızca aseptik koşullar altında ve çıkarma tekniğini bilen bir doktor tarafından çıkarılmalıdır.

İmplantm lokalizasyonu tam olarak bilinmeksizin, eksplorasyoıı amacıyla cerrahi girişimlere başvurulması kesinlikle düşünülmemelidir.

Derine yerleştirilmiş implaııtlar, koldaki derin sinirlere ve damarlara zarar verilmemesi için dikkatlice ve kol anatomisini bilen doktorlar tarafından çıkarılmalıdır.
İmplant çıkanlamıyorsa, daha fazla yol gösterici bilgi için Merck Sharp Dohme ile iletişime geçilmelidir.
• İnsizyon alanı temizlenir ve antiseptik uygulanır. Palpasyonla implantm yeri saptanır ve distal ucu (dirseğe en yakın uç) örneğin steril bir kalemle işaretlenir (Şekil 9).
Şekil 9
Koldaki, insizyon yapılacak işaretli bölgeye (örneğin 0.5-1 mİ % l'lik lidokain ile) anestezi uygulanır (Şekil 10). Deri yüzeyine yakın durmasını sağlamak için lokal anestetik ajanın implantm altına enjekte edildiğinden emin olunmalıdır.
İmplantı sabitlemek için proksimal uca bastırılır (Şekil 11); implantm distal ucunu gösteren çıkıntı ortaya çıkabilir. İmplantm distal ucundan başlayarak, dirseğe kadar 2 mm.'lik longitudinal insizyon yapılır.
İmplant insizyona doğru ucu görüniinceye dek yavaşça itilir. İmplant forseps (tercihen eğri mosquito forseps) ile tutulur ve implant çıkarılır (Şekil 12).
İmplantm çevresi bir doku kılıfıyla kuşatılmışsa, bu kılıfta bir insizyon yapılır ve implant bir forsepsle tutularak ç i kartı 11 r( Şek i 1 13 ve 14).
® Eğer insizyoııda impiantın ucu görünmez ise, insizyon içine yavaşça bir forseps yerleştirilir (Şekil 15). Forseps diğer ele doğru çevrilir (Şekil 16). İkinci bir forseps ile implant çevresindeki doku dikkatlice ayrılır ve implant. tutulur (Şekii 17). Daha sonra implant çıkarılabilir.


Şekil 15 Şekil 16 Şekii 17
® Uzunluğu 4 cm olan impiantın tamamen çıkarılmış olduğunu teyit etmek için, uzunluğu ölçülerek doğrulanır. Eğer impiantın bir parçası (4 cm.den daha az) çıkarsa, kalan parça

"NEXPLAN()N nasıl çıkarılır

" bölümündeki talimatlar doğrultusunda çıkarılmalıdır.
• Eğer kadın NEXPLANON kullanımına devam etmek isterse, eski implant çıkarıldıktan sonra aynı insizyon yeri kullanılarak derhal yeni bir implant yerleştirilebilir (Bölüm 4.2 “NEXPLANON nasıl değiştirilir”)
• İmplant çıkarıldıktan sonra, insizyon yeri steri-strip İle kapatılır ve yapışkanlı bir bandaj uygulanır.
® Morlukları önlemek için sıkı bir biçimde steril bandaj yapıhr. Kadın sıkı bandajı 24 saat sonra ve küçük bandajı 3-5 gün sonra çıkarabilir.

NEXPLANON yenisiyle nasıl değiştirilebilir:


Önceki implant çıkarıldıktan sonra hemen yenisi yerleştirilebilir. Bu işlem bölüm 4.2
“NEXPLANON nasıl yerleştirilir” kısmında anlatılan yerleştirme prosedürüyle aynıdır.
Yeni implant aynı kola ve önceki impiantın çıkarıldığı aynı insizyon yeri boyunca
yerleştirilebilir. Yeni bir implant aynı iıısizyonla yerleştirilecekse, yerleştirileceği yer bir
anestetik ajan (örneğin 2 m! %1 lidokain). insizyon başlangıcında itibaren "yerleştirilme
kanalı” boyunca enjekte edilerek anestezi uygulanır ve yerleştirme talimatındaki bundan sonra gelen basamaklar izlenir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Böbrek/karaciğer yetmezliği olan hastalar ile ilgili herhangi bir çalışma yoktur.

Pediyatrik popülasyon:

Adölesanlardaki pozoloji, yetişkinleriyle aynıdır. NEXPLANON'un etkililiği ve güvenliliği, üreme dönemindeki kadınlarda kanıtlanmıştır. Etkililik ve güvenliliğin, puberte dönemi sonrası adolesanlar için aynı olması beklenmektedir. NEXPLANON'un menarş dönemi öncesi kullanımı endike değildir.

Geriyatrik popülasyon:

Bu popülasyoııda herhangi bir kullanımı yoktur.

4.3. Kontrendikasyonlar

Yalnızca progestagen içeren kontraseptifler aşağıdaki koşulların herhangi birinin varlığında kullanılmamalıdır. NEXPLANON kullanımı sırasında bu durumlardan herhangi biri ortaya çıkarsa, ürünün kullanımı hemen durdurulmalıdır,
• Bilinen veya şüphelenilen gebelik.
• Aktif venöz tromboembolik bozukluk.
® Bilinen veya şüphe edilen, cinsel steroidlere duyarlı kötü huylu hastalıklar (maligniteler). e Karaciğer tümörlerinin varlığı veya öyküsü (beııign veya malign)
• Uzun süre karaciğer fonksiyon değerlerinin normale dönmediği ciddi karaciğer hastalığı ya da öyküsü.
• Tanı konmamış vajinal kanama.
• NEXPLANON içindeki etkin maddeye ya da yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık.

4.4. Özel kullanım uyanları ve önlemleri

Uyanlar:
Aşağıdaki durum / risklerden herhangi biri ortaya çıktığında, her kadın için progestagen kullanımın yararları ile olası riskleri değerlendirilmeli ve NEXPLANON kullanımına başlamadan önce kadın ile konuşulmalıdır. Bu durumlardan herhangi birinin artması, şiddetlenmesi ya da ilk kez ortaya çıkması halinde kadın, doktora başvurmalıdır. Daha sonra doktor NEXPLANON kullanımına devam edilip edilmeyeceğine karar vermelidir.
• Meme kanseri riski genel olarak yaş ile artmaktadır. (Kombine) oral koııtraseptiflerin (OK) kullanımı sırasında meme kanseri tanısı riski hafif düzeyde artmaktadır. Bu risk artışı OK kullanımının kesilmesinden sonraki 10 yıl içinde yavaşça ortadan kalkar ve kullanım süresi ile ilişkili değildir, fakat OK kullanılan yaş ile ilişkilidir. Kombine OK kullanan 10,000 kadında tanı konulması beklenen olgu sayısı (kesildikten sonra 10 yıla dek), aynı yaşlarda hiç kullanmamış yaş gruplarına göre hesaplanmıştır: 4.5/4 (16-19 yaş ), 17.5/16 (20-24 yaş), 48.7/44 (25-29 yaş), 110/100 (30-34 yaş), 180/160 (35-39 yaş) ve 260/230 (40-44 yaş). Yalnızca progestagen içeren kontraseptif yöntem kullanıcılarının riski, muhtemelen kombine OK kullananların riski ile benzer büyüklüktedir. Bununla birlikte, bu yöntemler için elde edilen kanıtlar ile sağlıklı bir sonııea varılmamıştır. Tüm yaşam boyu meme kanseri riski ile karşılaştırıldığında. OK ile ilişkili oian risk artışı düşüktür. OK kullanıcıları arasında meme kanseri tanısı konulmuş olguların, OK kullanmamış olgulara kıyasla daha az ilerlemiş olgular olması eğilimi söz konusudur. OK kullanıcılarında gözlenen risk artışının daha erken tanı ve OK biyolojik etkilerinden ya da her ikisinden kaynaklanması olasıdır.
• Akut veya kronik karaciğer fonksiyonu bozuklukları meydana geldiğinde, kadın muayene olmak ve danışmak için doktoruna başvurmalıdır,
• Epidemiyolojik çalışmalar kombine OK kullanımı ile veııöz tromboembolizm (VTE, derin ven trombozu ve pulmoner emboli) insidansı artışını ilişkilendirmiştir. Östrojenik bileşeni olmayan etonogestrelin (desogestrelin biyolojik olarak aktif metaboliti) kontraseptif olarak kullanımı için bu bulgunun klinik ilişkisi bilinmemekle birlikte, tanısı konmuş tromboz olgusunda implant çıkarılmalıdır. Cerrahi ya da hastalık nedeniyle uzun süre hareketsizlik durumunda da implantın çıkarılması düşünülmelidir. NEXPLANON!un yalnızca progestagen içeren bir kontraseptif olmasına rağmen, venöz ve arteryel tromboembolizm riskini artırdığı bilinen risk faktörlerinin değerlendirilmesi önerilir. Tromboembolik bozukluk öyküsü olan kadınlar rekürrens olasılığı konusunda bilgilendirilmelidir.
® Radyoopak olmayan etonogestrel implant kullanan kadınlarda, akciğer embolisi (bazen ölümcül), derin ven trombozu, miyokart infarktüsü ve inme vakalarını içeren ciddi arteryel ve venöz tromboembolik olayların pazarlama sonrası raporları mevcuttur. NEXPLANON tromboz meydana geldiğinde çıkarılmalıdır.
® NEXPLANON kullanımı sırasında sürekli hipertansiyon ortaya çıktığında ya da kan basıncında anlamlı bir artış antihipertansif tedaviye yeterli yanıt vermediğinde, NEXPLANON çıkarılmalıdır.
• Progestagenler perifeıik iıısülin direnci ve glukoz toleransını etkileyebilmekle birlikte, yalnız progestagen içeren kontraseptiflerİ kullanan diyabet hastalarında tedavi rejiminin değişmesini gerektirecek bir kanıt yoktur. Bununla birlikte, diyabet hastası kadınlar yalnız progestagen içeren kontraseptif kullanırken yakından izlenmelidirler.
• Hiperlipidemi tedavisi olan kadınlar, eğer NEXPLANON kullanımını seçerlerse yakından takip edilmelidirler. Bazı progestagenler LDL seviyesini yükseltebilirler ve bu durum hiperlipideminin kontrolünün zorlaşmasını açıklayabilir.
• Özellikle kloasma gravidarum öyküsü olan kadınlarda, seyrek olarak kloasma ortaya çıkabilir. Kloasmaya yatkınlığı olan kadınlar, NEXPLANON kullanırken güneş ya da UV ışınlarına maruz kalmaktan kaçınmalıdır.
® NEXPLANON'un kontraseptif etkisi, etonogestrelin plazma düzeyleri ile ilişkilidir. Plazma düzeyleri vücut ağırlığı ile ters orantılıdır ve yerleştirildikten sonra zaman geçtikçe azalır. Kilolu kadınlarda klinik deneyim 3 yıl kullanım ile sınırlıdır. Bu nedenle bu kadınlarda üçüncü yıldaki kontraseptif etkinin normal ağırlıktaki kadmlardakinden daha düşük olabileceği düşünülmelidir. Doktorlar kilolu kadınlarda İmplantm daha erken değiştirilmesini düşünebilirler.
• Özellikle 'NEXPLANON nasıl yerleştirilir' bölümündeki yönergelere göre yerleştirilmediğinde yada lokal inflamasyonun sonucu, implant yerinden çıkabilir.
® Bazı nadir durumlarda, ya çok derin ilk yerleştirmeye (aynı zamanda bkz. 4.2. 'NEXPLANON nasıl yerleştirilir') ve/veya dış etkilere (örn: implantm manipule edilmesi ya da temas içeren sporlar) bağlı olarak yerleştirme alanından başka bir yere hareket edebilir. Bu tür durumlarda implantm iokalizasyonu çok zor olabilir vc çıkarma işlemi için daha geniş bir insizyoıı gerekebilir (aynı zamanda bkz. 4.2. ;NEXPLANON nasıl çt karı lir'). Eğer implant çıkarılmazsa, kontrasepsiyon ve progestagenle ilgili istenmeyen etkilerin riski, kadının istediği zaman aralığından daha uzun süreli etkili olabilirler.
® Tüm diişiik doz hormonal kontrasepliİlerle, içliktiler gelişim görülebilir ve seyrek olarak Pelikül normal döngüdeki boyula kadar büyümeye devam edebilir. Genel olarak büyüyen, foliküller kendiliğinden ortadan kalkar. Sıklıkla asemptomatiktirler; bazı olgularda hafif karın ağrısına neden olabilirler. Nadiren cerrahi girişim gerektirirler.
• Yalnız progestagen içeren geleneksel kontraseptiflerin ektopik gebeliği önlemedeki etkileri, bu yöntemlerin kullanımı süresince ovülasyonlann sıklığı ile ilişkili olduğundan, kombine OK tedavisi kadar iyi değildir. NEXPLANON ovulasyonu sürekli olarak baskılamakla birlikte, amenore ya da karın ağrısı olan kadınlarda ayırıcı tanıda ektopik gebelik de dikkate alınmalıdır.
• Aşağıdaki durumlar gebelik ve cinsiyet steroidleri kullanımında bildirilmiştir, fakat progestagenlerle ilişkisi saptanamamışın” kolestaz ile ilişkili sanlık ve/veya kaşıntı, safra kesesi taşı oluşumu; porfiri; sistemik lupus eritematozus, hemolitik üremik sendrom; Sydenham koresi, gestasyonal herpes , otoskleroza bağlı duyma kaybı ve (kalıtımsal) anjiyoödem.
e

Pediyatrik popülasyon:

Adölesanlarda uyarılar ve önlemlerin, yetişkinlerinkiyle aynı olması beklenmektedir.
İki yıllık bir çalışmada, 44 NEXPLANON kullanıcısında kemik mineral yoğunluğu, RİA kullanıcısı 29 kadından oluşan kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, kemik kütlesi üzerinde herhangi bir advers etki gözlenmemiştir. Etonogestrel implantlar, östradiol seviyelerini uzun süre etkilemediğinden, adölesanlarm kemik mineral yoğunluğu üzerine herhangi bir etkisi beklenmemektedir.
Tıbbi muayene/danışmanlık:
NEXPLANON ilk olarak yerleştirilmeden ya da değiştirilmeden önce tam bir tıbbi öykü alınmalıdır (tıbbi soygeçmiş) ve gebelik olmadığından emin olunmalıdır. Kontrendikasyonlar (Bölüm 4.3 Kontrendikasyonlar) ve uyanlar (Bölüm 4.4.Özel kullanım uyanları ve önlemleri

'Uyanlar')

kılavuzluğunda, kan basıncı ölçülmeli ve fiziki muayene yapılmalıdır. NEXPLANON yerleştirilmesinden üç ay sonra da bir muayene yapılması önerilir. Bu muayenede, kan basıncı ölçülmeli, sorular ve yakınmalar dinlenmeli ve istenmeyen etkiler sorulmalıdır. Daha sonraki periyodik muayenelerin sıklığı ve tarzı, klinik karar kılavuzluğunda kişiye göre ayarlanmalıdır.
Kadınlara NEXPLANON kullanımının HIV enfeksiyonu (AIDS) ya da diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı korumadığı açıklanmaiıdır.
Etkililiğin azalması:
NEXPLANON'un etkililiği, eşzamanlı kullanılan ilaçlarla azalabilir (bkz. 4.5. 'Diğer ilaçlarla etkileşim ve diğer etkileşim biçimleri').
Vajinal kanama düzeninde değişiklikler:
NEXPLANON kullanımı sırasında, muhtemelen kadınların vajinal kanama düzeninde değişiklikler olabilir. Bu değişiklikler şunları içerebilir; kanama sıklıklarında değişiklikler (kanama olmaması, az olması, çok sık veya devamlı olması), yoğunluğunda değişiklikler (azalması veya artması) veya süresinde değişiklikler. 5 kadından Tinde amonere bildirilirken, yine 5 kadından 1 'inde sık ve/veya uzun siireli kanama bildirilmiştir. NEXPLANON kullanımı sırasında dismenore yakınmasında düzelme eğilimi saptanmıştır. İlk üç aydaki kanama profili birçok kadında, daha sonraki kanama profillerin yaklaşık olarak tahmin edilmesini sağlar. Bilgi, danışmanlık ve kanama günlüğü kullanımı gibi destekler, kadının kanama düzenini kabul etmesini kolaylaştırabilir. Vajinal kanama değerlendirmesi, kişiye özel olarak yapılmalıdır ve jinekolojik patoloji ya da gebeliği dışlamak için muayeneyi içerebilir.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Etkileşimler:
" Diğer tıbbi ürünlerin NEXPLANON üzerine etkisi
Hormonal kontraseptiflerle diğer tıbbı ürünlerin etkileşimleri, menstrüel kanama ve /veya kontraseptif yetmezliğe neden olabilir. NEXPLANON ile özel etkileşim çalışmaları yapılmamıştır. Aşağıdaki etkileşimler literatürde bildirilmiştir (esas olarak kombine kontraseptiflerle olmakla birlikte seyrek olarak yalnız progestagen içerenlerle).

Hepatik metabolizma:

Mikrozomal enzimleri, özellikle sitokrom P 450 enzimlerini uyaran (indiikleyen) tıbbi ürünlerle (örn; fenitoiıı, fenobarbital, primidon. bosentan, karbamazepin, rifampisiıı ve muhtemelen okskarbazepİn, topiramat, felbamat, griseofulvin ve St. John bitkisi) cinsiyet hormonlarının klerensinin artmasıyla sonuçlanabilen, etkileşim ortaya çıkabilir.
Aynı zamanda HIV proteaz (örn; ritonavir. nelfınavir) ve non-nükleozid ters transkriptaz iııhibitörleri (örn; nevirapin, efavirenz) ve bunların kombinasyonlarının potansiyel olarak hepatik metabolizmayı etkilediği bildirilmiştir.
Yukarıda bahsedilen bu ilaçlardan herhangi biri ile tedavi görmekte olan kadınlar, NEXPLANON'a ek olarak hormonel olmayan kontraseptif bir yöntem kullanmalıdır. Mikrozomal enzimleri uyaran ilaçlarla birlikte kullanım söz konusu ise, ilaç kullanımı süresince ve ilaç kesildikten 28 gün sonraya dek hormonal olmayan kontraseptif yöntem kullanılmalıdır.
Hepatik enzim uyarıcı ilaçlarla uzun süreli tedavi görmekte olan kadınlarda, implantın çıkarılması ve hormonal olmayan bir yöntem kullanılması önerilir.

Birlikle kullanılan ilaçlarla ilişkili plazma hormon seviyelerinde artış:

CYP3A4 gibi mikrozomal enzimleri inhibe eden ilaçlar (Örn; ketokonazol), plazma hormon seviyelerini artırabilir.
¦ NEXPLANON'un diğer tıbbi ürünler üzerine etkisi
Hormonal kontraseptifier diğer ilaçların metabolizmaları ile etkileşebilir. Dolayısıyla, plazma ve doku konsantrasyonlarım artırabilir (örn; siklosporin) veya azaltabilir (örn; lamotrijin).
Not: Potansiyel etkileşimlerin saptanması için eş.zamanlı kullanılacak ilaçların prospektüsleri incelenmelidir,

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Özel popiilasyonlar ile yapılmış herhangi bir etkileşim çalışması yoktur.

Pedivatrik popülasyoıı:

Pediyatrik poptilasyon ile yapılmış herhangi bir etkileşim çalışması yok t lir.
Kombine OK ile elde edilen veriler, kontraseptif steroidlerin, karaciğer, tiroid. adrenal bez ve renal İşlevlerle ilgili biyokimyasal testler, taşıyıcı proteinlerin serum düzeyleri Örn; kortikosteroid bağlayan protein ve lipid/ lipoproteiıı fraksiyonları, karbonhidrat metabolizması parametreleri ve pıhtılaşma ve fıbrinoliz parametreleri gibi belli laboratuar testlerinin sonuçlarını etkileyebileceğini göstermiştir. Değişiklikler genellikle norma! sınırlar içinde kalmaktadır. Yalnızca progestagen içeren kontraseptiflerin etki derecesi bilinmemektedir.

4.6. Gebelik ve laktasyon Genel tavsiye

Gebelik kategorisi X'tir.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Bu tıbbi ürünün endikasyoııu kontrasepsiyon olduğu için bu başlık geçerli değildir.

Gebelik dönemi

NEXPLANON gebelik döneminde uygulandığı taktirde ciddi doğum kusurlarına yol açmaktadır/yol açtığından şüphelenilmektedir,
NEXPLANON gebelik sırasında kontrendikedir. NEXPLANON kullanımı sırasında gebelik ortaya çıkarsa, NEXPLANON çıkarılmalıdır. Hayvan çalışmaları çok yüksek doz progestagenik maddelerin dişi lotuslarda maskulanizasyona yol açabildiğini göstermiştir. Yaygın epidemiyolojik çalışmalar, gebelik öncesinde OK kullanan kadınların çocuklarında doğum d efekti artışı ya da gebelik sırasında istenmeden kullanıldığında teratojenİk etki saptanmamıştır. Olasılıkla bütün OK'ler İle ilgili olmasına karşın, bu durumun NEXPLANON için de geçerli olup olmadığı belli değildir.
Etonogestrel- ve desogestrel- içeren çeşitli ürünler (etonogestrel, desogestrelin bir metabolitidir) ile ilişkili farmakovijilans verileri risk artışı göstermemiştir.

Laktasyon dönemi

Klinik veriler, NEXPLANON anne sütünün üretimini ve niteliğini (protein, laktoz ya da yağ konsantrasyonu) etkilemediğini bildirir. Bununla birlikte, etonogestrel anne sütüne az miktarda geçer. Günlük ortalama 150 ml/kg süt tüketimi temelinde, etonogestrel şahmından bir ay sonra bebekte saptanan etonogestrel dozu günlük ortalama yaklaşık 27 nanogram/kg/güıı olmuştur. Yaklaşık olarak bu, vücut ağırlığına göre düzeltilmiş maternal günlük dozun yaklaşık %2.2'sine ve hesaplanan mutlak maternal günlük dozun yaklaşık %0.2'sine eşittir. Sütteki etonogestrel konsantrasyonu laktasyon periyodu sırasında zaman geçtikçe azalır.
Doğumdan sonraki 4-8 haftalık dönemde implant kullanmaya başlamış annelerin 38 çocuğuna ilişkin uzun dönemli veri mevcuttur. 38 çocuk ortalama 14 ay boyunca anne sütü almışlar ve 36 aylık olana dek izlenmişlerdir. Büyüme değerlendirmeleri, fiziksel ve psikonıolor gelişimleri, anneleri R.İA kullanan bebeklere (11=33) kıyasla fark göstermemiştir. Bununla birlikte çocuğun gelişimi ve büyümesi dikkatle izlenmelidir. Var olan veriler temelinde. NHXP) ,ANON laktasyon sırasında kullanılabilir ve doğumdan 4 halta sonra yerleştirilebilir.

Üreme yeteneğı/Fertilite

Bu tıbbı ürünün endikasyonu kontrasepsiyon olduğu için bu başlık geçerli değildir.
4.7.

Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Etkisi gözlenmemiştir.

4.8. İstenmeyen etkiler

Klinik çalışmalarda saptanan olası ilişkili istenmeyen etkiler MedDRA sistemnine göre1 aşağıda belirtilmektedir.
Çok yaygın (1/10); yaygın (1/100 İla <1/10); yaygın olmayan (1/1.000 ila <1/100); seyrek (1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Enfeksiyonlar ve eııfestasyonlar

Çok yaygın: Vajinal enfeksiyon
Yaygın olmayan: Farenjit, rinit, idrar yolu enfeksiyonu

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Yaygın olmayan: Aşın duyarlılık

Metobolizma ve beslenme bozuklukları

Yaygın: iştah artması

Psikiyatrik hastalıklar

Yaygın:Duygulanımda değişkenlik, depresif duygudurum, sinirlilik, libido azalması Yaygın olmayan: Anksiyete, uykusuzluk

Sinir sistemi hastalıkları

Çok yaygın: Baş ağrısı
Yaygın: Baş dönmesi (sersemlik hali)
Yaygın olmayan: Migren, somnolans

Vasküler hastalıklar

Yaygın: Sıcak basması

Gastrointestiııa! hastalıklar

Yaygın: Karın ağrısı,bulantı, midede şişkinlik (gaz)
Yaygın olmayan: Kusma, kabızlık,ishal

Deri ve derialtı doku hastalıkları

Çok yaygın: Akne Yaygın: Saç dökülmesi
Yavgm olmayan: Hipertrikoz, kaşıntı, döküntü

Kas-iskelet bozuklukları, bağ doku ve kemik hastalıkları

Yaygın olmayan: Sut ağnsı. aılralji. miyalji. iskelet kas ağrısı

Böbrek ve idrar yolu hastalıkları

Yaygın olmayan: Dizüri

Gebelik, pueperiyum durumları ve perinatal hastalıklar

Çok yaygın: Memede hassasiyet; memede ağrı, düzensiz mensturasyon Yaygın: Dismenore, över kisti
Yaygın olmayan: Genital akıntı, vulvovajinal rahatsızlık, galaktore, meme hipertrofisi, genital kaşıntı

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Yaygm: İmplant yerinde ağrı, implant yerinde reaksiyon, halsizlik, grip benzeri hastalık, ağrı Yaygın olmayan: Pireksia, ödem

Araştırmalar

Çok yaygın: Vücut ağırlığında artış Yaygın: Vücut ağırlığında azalma
1 Belirli bir advers reaksiyonu tanımlamak için en sık geçen uygun MedDRA terimleri (versiyon 10.1) listelenmiştir. Anlamdaşlar ya da ilişkili koşullar İistelenmemiştir, fakat dikkate alınmalıdırlar.
NEXPLANON ile yapılan ve araştırmacılardan yerleştirme sonrası implant yerini muayene etmelerinin istendiği klinik bir çalışmada, kadınların %8,6'smda implant yeri reaksiyonları bildirilmiştir. Eritem, hastaların %3.3'ünde meydana gelen, yerleştirme sırasında ve/veya kısa bir süre sonrasında en sık görülen implant yeri komplikasyonudur. Aynca, hematom (%3), ekimoz (%2), ağrı (%İ) ve şişlik (%0.7) bildirilmiştir.
Pazarlama sonrası gözlemler sırasında, seyrek durumlarda klinik olarak anlamlı kan basıncı yükselmesi gözlenmiştir. Sebore de bildirilmiştir. Anafılaktik reaksiyonlar, ürtiker, anjioödem, anjioödem agrevasyonu ve/veya herediter anjioödem agrevasyonu ortaya çıkabilir. İmpiantın yerleştirilmesi ya da çıkarılması morarma, hafif lokal iritasyon, ağrı ya da kaşıntıya neden olabilir. İmplant bölgesinde fıbroz meydana gelebilir, skar ya da apse oluşabilir. Parestezi ya da parestezi benzeri olaylar oluşabilir, İmpiantın çıkması ya da yer değiştirmesi olasıdır (aynı zamanda bkz. 4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri'Uyarılar' bölümü). İmplant çıkarılırken cerrahi girişim gerekebilir.
Seyrek olarak ektopik gebelik bildirilmiştir (bkz. 4.4. Özel kullanım uyanları ve önlemleri! Uyarı 1 ar' bö 1 ümü).
Kombine oral (kontraseptif) kullanan kadınlarda birkaç (ciddi) istenmeyen etki bildirilmiştir. Bunlar, venöz tromboemboiik hastalıklar, arteriyel tromboembolik hastalıklar, hormon-bağımlı tümörler (örn; karaciğer tümörleri, meme kanseri) ve kloasma, bölüm 4.4 “Özel kullanım uyanları ve önlemlerrnde daha detaylı olarak tartışılmıştır.

4,9. Doz aşımı ve tedavisi

Bir implant her zaman yenisi yerleştirilmeden önce çıkarılmalıdır. Etonogestrel ile ilişkili doz aşımı verisi bulunmamaktadır. Genel olarak konlraseptif doz aşımının ciddi zararlı etkilerini bildiren rapor bulunmamaktadır.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Progestagenler ATC sınıflandırılması: G03AC08
NEXPLANON implant biyolojik olarak parçalanmayan, radyoopak, etoııogestrel içeren subdermal kullanılan, steril olarak yüklenmiş implant içeren, inovatif (yeni geliştirilen), tek kullanımlık bir aplikatördür. Etoııogestrel, OK olarak yaygın kullanılan bir progestagen olan desogestrelin biyolojik olarak aktif metobolitİdir. Yapısal olarak 19-ııortestosterondan türemiştir ve hedef organlarda progesteron reseptörlerine yüksek affmite ile bağlanır. Etonogestrelin koııtraseptif etkisi esas olarak ovulasyonu baskılaması yoluyla olmaktadır. Ovulasyonlar implant kullanımın ilk iki yılında görülmez ve üçüncü yılda ise sadece seyrek olarak görülür. Ovulasyonun baskılaması yanında, etoııogestrel spermatozoa geçişine engel olacak biçimde, servikal mukus değişikliklerine de yol açar. 18-40 yaş arasındaki kadınlarda yürütülen klinik çalışmalarda doğrudan karşılaştırma yapılmamış olmakla birlikte, koııtraseptif etkililiği bilinen kombine oral kontraseptiflerin (%99'uıı üzerinde) etkileri ile en azından karşılaştırılabilir görünmektedir. Gebeliğe karşı korumada yüksek derecede etki elde edilir, çünkü NEXPLANON kontraseptif etkililiği kadının günlük, haftalık veya haftalık bir doz rejimine uyumuna bağlı değildir. Etonogestrelin kontraseptif etkililiği geri dönüşlüdür, implant çıkarıldıktan sonra normal menstural döngü hızla geri döner. Etonogestrel ovulasyonu baskılamakla birlikte, över aktivitesi tamamen baskılanmaz. Ortalama östradıol konsantrasyonu erken folikiiler evrede görülen düzeyin üzerinde kalır. İki yıllık bir çalışmada, 44 kullanıcıda kemik mineral yoğunluğu, RİA kullanıcısı 29 kadından oluşan kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, kemik kütlesi üzerinde herhangi bir advers etki gözlenmemiştir. Lipid metabolizmasında klinik olarak anlamlı etkiler gözlenmemiştir. Progestagen içeren kontraseptiflerin kullanımı, insülin direnci ve glukoz toleransı üzerinde etki gösterebilir. Ayrıca klinik çalışmalarda NEXPLANON kullananlarda daha az ağrılı menstural kanama (dismenore) gözlenmiştir.
İmplant yerleştirme ve çıkarma özellikleri
Klinik bir çalışmada 301 kadına NEXPLANON yerleştirilmiştir. Ortalama yerleştirme süresi (aplikatöriin üzerindeki koruyucu kapağın çıkarılmasından, iğnenin koldan çıkarılmasına kadar) 27.9 saniye olarak hesaplanmıştır (standart sapma (SS) = 29.3, n=291). Yerleştirme sonrasında, 301 NEXPLANON!un 300'ii elle hissedilmiştir. Elle hissedilmeyen tek implant ise talimatlara uygun olarak yerleştirilmemiştir. Elle hissedilebilirlik verileri 301 hastanın 293'iinde çıkarılmadan önce de kaydedilmiştir. Elle hissedilebilirlik verileri olan 293 deneğin tümünde implant elle hissedilmiştir. Elle hissedilebilirlik verileri 4 hastada değerlendirilmemiştir ve başka 4 hastanmda implant çıkarılmadan önce takibi yapılamamıştır.
NEXPLANON implantiarı kullanılan klinik iki çalışmada toplam 116 hastada, implant yerleştirilmesi (sonrasında) ve/veya implant çıkarılması (öncesinde) sırasında, iki-boyutlu x-ışm değerlendirmesi yapılmıştır. 103 hastanın i 01 'inde (%98.1), yerleştirme ve çıkarılma öncesinde X-ışmı değerlendirmesi yapılmıştır, NEXPLANON implantiarı açıkça görülmüştür;, yerleştirme sonrası 2 hastadaki implantlar açıkça görülememiştir fakat çıkarılma öncesi net olarak görülmüştür.

X-ışını(n=12)

veya yalnızca çıkarılmadan önce yapıldığı 13 hastadaki implantlar. net olarak görülebilmiştir,

Genel özellikler

Emilim:


İmplant yerleştirilmesinden sonra, ciltaltı dokudan etonogestrel hızla dolaşıma geçer. Ovulasyonu baskılayan konsantrasyonlara 1 gün içinde ulaşılır. Maksimum serum konsantrasyonlarına (472 ve 1270 pikogram/ml arasında) 1-13 gün arasında ulaşılır. İmplantm salım hızı zaman içinde azalır. Sonuç olarak ilk birkaç aydan sonra serum konsantrasyonları hızla azalır. İlk yılın sonunda ortalama konsantrasyon yaklaşık 200 pikogram/nıl (150-261 pikogram/ml) ölçülür, üçüncü yılın sonunda yavaşça 156 pikogram/ml (111-202 pikogram/ml) düzeye iner. Serum konsantrasyonlarında gözlenen farklıklar kısmen vücut ağırlığı farklılığına atfedilebilir.

Dağılım:


Etonogestrel, ağırlıklı olarak albümine ve daha az oranda cinsiyet hormonu bağlayan globiHine olmak üzere %95.5-99 oranında serum proteinlerine bağlanır. Merkezi ve toplam dağılım hacmi sırasıyla 27 1 ve 220 l'dir ve NEXPLANON kullanımı sırasında nadiren değişir.

Biyotransformavon

:
Etonogestrel hidroksilasyona ve redüksiyona uğrar. Metabolitleri, sülfatlar ve glukuronidlerle konjuge olur. Hayvan çalışmaları, enterohepatik dolaşımın etonogestrelin progestagenik aktivitesine olasılıkla katkıda bulunmadığını göstermiştir.

Eliminasvon:


Etonogestrelin intravenöz uygulanmasının ardından, ortalama eliminasyon yanlanma ömrü yaklaşık 25 saattir ve serum klereıısi yaklaşık 7.5 i/saattir. Klerens ve eliminasyon yarı ömrü, tedavi periyodu boyunca sabit kalır, Etonogestrelin ve serbest steroid ya da konjugat olarak metabolİtleriııin atılması, idrar ve feçesle (1.5:1 oranında) olmaktadır. Emziren kadınlarda, yerleştirildikten sonra, etonogestrelin ilk dört ay boyunca anne sütündeki süt/ serum oranı 0.44-0.50'dir. Emziren kadınlarda, bebeğe geçen ortalama etonogestrel miktarı annenin günlük etonogestrel dozunun yaklaşık %0.2'sidir (vücut ağırlığına göre uyarlandığında %2.2), Konsantrasyonlar, zamanla istatistiksel olarak anlamlı ve kademeli olarak azalır.

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Toksikolojik çalışmalar, uygulama yolundan bağımsız olarak, etonogestrelin hormona! özellikleri temelinde açıklanabilecek olanlar dışında, herhangi bir etki ortaya çıkarmamıştır.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin üstesi

Etilen vinilasetat kopolimer (%28 vinil asetat), baryum sülfat Etilen vinilasetat kopolimer (%14 vinil asetat)

6.2. Geçimsizlikler

Geçerli değildir.

6.3. Raf ömrü

Bölüm 6.4. 'Saklamaya yönelik özel tedbirler' de belirtildiği gibi saklandığında, NEXPLANON raf ömrü 60 aydır.
NEXPLANON ambalajın üzerindeki son kullanma tarihinden sonra yerleştirilmemelidir.

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

30°C'nin altında, oda sıcaklığında, ışık ve rutubetten koruyarak, orijinal ambalajında saklanmalıdır.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

Ambalaj, kullanıma hazır paslanmaz çelik iğne, tek kullanımlık, steril aplikatör içeren bir implant (4 cm uzunluğunda ve 2 mm çapında) içerir. İmplantı içeren aplikatör, şeffaf polietilen tereftalat glikolden (PETG) yapılmış ve kaplama kağıdı ile mühürlenmiş blister ambalajdadır. Blister ambalaj kullanma talimatı ile birlikte bir kutuda paketlenmiştir.

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Bkz. Bölüm 4.2 (Pozoloji ve kullanım şekli)
Aplikatör yalnızca tek kullanım içindir.

7. RUHSAT SAHİBİ

Merck Sharp Dohme İlaçlan Ltd. Şii.
Büyiikdere Cad. Astoria Kuleleri No: 127 B Blok Kat:8 34394 Esentepe / İstanbul Telefon no: 0 212 336 10 00 Faks no:0 212 215 27 33

8. RUHSAT NUMARASI

112/99

9. İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLENME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 13.09.2002 Ruhsat yenileme tarihi:

10. KÜB'ÜN YENİLENME TARİHİ

İlaç Bilgileri

Nexplanon 68 Mg Implant

Etken Maddesi: Etonogestrel

Atc Kodu: G03AC08

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Nexplanon 68 Mg Implant-KUB
 • Nexplanon 68 Mg Implant-KT
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Nexplanon 68 Mg Implant
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.